Lidé

Vedení katedry

Vedoucí katedry
Zástupce vedoucího katedry pro pedagogickou činnost
Zástupce vedoucího katedry pro projekty a Centrum pro etiku

Interní vyučující

Vedoucí katedry
Zástupce vedoucího katedry pro pedagogickou činnost
Zástupce vedoucího katedry pro projekty a Centrum pro etiku
Proděkan pro zahraničí a doktorská studia
Předseda oborové rady

Vědečtí pracovníci

Zástupce vedoucího katedry pro projekty a Centrum pro etiku

Výzkumníci

Zástupce vedoucího katedry pro projekty a Centrum pro etiku

Externí vyučující