Studentská konference Think!

Každoroční konference si klade za cíl umožnit studentům bakalářského a magisterského stupně humanitních oborů prezentovat rozmanitá témata, a tím zprostředkovat interdisciplinární dialog a hlavně otevřít jejím účastníkům nové perspektivy.

Bližší informace o konferenci včetně programu předešlých ročníků a fotogalerie naleznete na www.facebook.com/konferencethink/.