Oborová rada

Oborová rada doktorského studia filosofie

Poslední zasedání OR se uskutečnilo 2. 12. 2019.

 

Interní členové:

 • Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
 • doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
 • prof. PhDr. Petr Horák, CSc.
 • doc. Mgr. Jakub Jinek, Dr. phil.
 • doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. - předseda OR
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
 • Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.

 

Externí členové:

 • PhDr. Pavel Baran, CSc. - Akademice věd ČR
 • PhDr. Jiří Beneš - Filosofický ústav AV ČR
 • prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc - Filosofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D. - Filosofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • doc. Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D. - TF Univerzita Palackého, Olomouc.
 • prof. Miloš Havelka, CSc. - Fakulta humanitních studií UK v Praze.
 • doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D. Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 • Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
 • Ing., PhDr. Jiří Chotaš, Ph.D. - Filosofický ústav AV ČR
 • Ing. Ivan Chvatík, Dr. h. c. - Archiv Jana Patočky
 • Mgr. Jan Kuneš, Ph.D. - Filosofický ústav AV ČR
 • doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. - Filosofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. - Filosofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 • doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 • PhDr. Věra Schifferová, CSc. - Filosofický ústav AV ČR
 • PhD. Vladimír Urbánek, Ph.D. - Filosofický ústav AV ČR
 • doc. PhDr. Mariana Szapuová, Ph.D. - Filosofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • doc. Mgr. Ulrich Wollner, Ph.D. - FF, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.