ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.

 

Kancelář: budova G, místnost 05 018
Telefon: 466 036 626
E-mail: rokyta.jan@centrum.cz

* 1974, Heřmanův Městec

Studium
Magisterské studium: Husitská teologická fakulta Universita Karlova                                
Obory: husitská teologie, religionistika, teorie náboženství, filosofie, judaistka
Rok absolvování studia: 1993-1998
Rigorózní práce obhájena 17. 10. 2006 na katedře církevních dějin a práva

Předmět studia a zájmu
Dějiny myšlení  15. a 16. století.
Dějiny myšlení rasismu, biologického determinismu, kolonialismu, náboženské nesnášenlivosti.

Praxe
Seminář Filosofie – etika, čtení textů  na gymnasiu Přelouč 2002-2005
Volitelný seminář Filosofie – etika, čtení textů  na gymnasiu Dašická v Pardubicích: 2005 - dosud

Přednášky:
Středověká filosofie na katedře filosofie university Pardubice: 2014 - dosud
Dějiny křesťanského myšlení na katedře filosofie university Pardubice: 2010 - dosud

Semináře:
Koncepce otroctví a filosofie na katedře filosofie university Pardubice: 2016
Dějiny biologického determinismu na katedře filosofie university Pardubice: 2014 - dosud

Publikační praxe
Knižní publikace:
          • Doba a dílo Petra Chelčického, Almi 2013, ISBN 978-80-87494-05-9.

Časopisecké studie:
          • Několik myšlenek k Chelčického teologii, in Theologická revue UK, 1-4/2006, str.  257–381.
          • Několik podob vztahu k přírodě jako stvoření Božímu v církevních dějinách, in Teologie prostého života, sborník z teologické konference, Hradec Králové 2010, str. 57–66.
          • K „Rozpravě o svobodné vůli“ mezi Erasmem Rotterdamským a Martinem Lutherem, in Theologická revue UK, 1-2/2015, str. 118–132.
          • Pohledy na válku, příměří a obranu Boží pravdy mečem v husitství, in Theologická revue UK, 1/2012, str. 87–115.
          • Nacisté, křesťané a eutanazie, in Theologická revue UK, 1/2013, str. 48–92.
          • Stírání rozdílů mezi normativitou a faktičností ve spisu „Die Freigabe der Vernichtung lebensunverten Lebens“ , in Theologická revue UK, 4/2013, str. 431–442.
          •  Aristotelské prvky v myšlení Matěje z Janova, in Theologická revue UK, 2/2015, str. 130–151.

Překlady:
          • Peschke Erhard, Učení Petra Chelčického o církvi a světské moci, in Theologická revue, 1-4/2006, str. 453 – 470. (Peschke Erhard, Peter Chelčickýs Lehre von der Kirche und der weltlichen Macht, Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock, 5. Jahrgang  1955/56).              
          • Jan z Příbramě, De bello, in Theologická revue UK, 1/2012.

Editor:
          • Teologie prostého života, Sborník z teologické konference Královéhradecké diecéze CČSH, Hradec Králové, 2010.


Recenze:
          • Josef Macek: Víra a zbožnost doby jagellonské, Theologická revue UK, 1/2003.              
          • Jaroslav Boubín: Petr Chelčický – Myslitel a reformátor, Theologická revue UK, 1/2005.

Populárně naučné práce:

          • Vztah k válce v husitských Čechách, in Jan Žižka v proměnách času, Blahoslav, Praha 2008, str. 7–15.                              

          • Petr Chelčický a jeho myšlenkový svět, Veritas16/2008, str. 6–8.                                         

          • Tolstoj, Chelčický, Pitter a Masaryk – otázka nenásilí v českém myšlení, Nový zápas č. 43, Supplementum II, 2009-2010/1, str. 2–7.


Veřejné přednášky a konference

 

  • Kavárna Universitas: Indiáni, konkvistadoři a scholastici. Pardubice 8. listopadu 2016.
  • Konference Topics in Spanish Philosophy, 30 – 31 května 2016. Příspěvek: Juan Ginés de Sepúlveda.
  • Vědecká konference doktorandů HTF UK  Církevní dějiny, konaná 15. května 2015. Příspěvek: Pojetí prvotní církve u husitských radikálů.
  • Badatelská konference Bůh – Život – Pravda – Husovy kategorie v proměnách času, konaná HTF UK 11. prosince 2014. Program rozvoje vědních oblastí UK. Příspěvek: Aristotelské prvky v chápání světa v myšlení Matěje z Janova.
  • XI. Hradecké dny sociální práce, 10. až 11. října 2014, Hradec Králové. Hlavní téma: Sociální práce v kontextu lidských práv. Přednesený příspěvek: Vztah křesťanství k otroctví, se zvláštním přihlédnutím k „věku objevů“
  • Mezinárodní konference Církev – společnost sekularizace konaná HTF UK 24. – 25. října 2013. Příspěvek: Stírání rozdílů mezi normativitou a faktičností ve spisu „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“.


Populárně vědecký seminář: R/E/voluce, Pardubická univerzita 14. května 2013, v rámci projektu Idea univerzity. Příspěvek: Dezinterpretace historie 1920 – 1947 z pera neodarwinistů.