Studentská rada

V ak. roce 2015/2016 jsou členy studentské rady tito studenti:

1. ročník bak.

Michal Ďurišík (st50163@student.upce.cz)
Petr Havlín (st49303@student.upce.cz)

2. ročník bak.

Matěj Kropáč (matteo.kropac@gmail.com)
Tereza Šimůnková (st46108@student.upce.cz)

3. ročník bak.

Patrik Čermák (st30545@student.upce.cz)
Lucie Kaplanová (st43997@student.upce.cz)

4. ročník bak. 

Lukáš Kalenský (st38711@student.upce.cz)

Veronika Šindelářová (st30290@student.upce.cz)


1. ročník mag.

?

2. ročník mag.   

Markéta Kiššová (st35475@student.upce.cz)