Opatření k zabránění šíření koronaviru a nemoci COVID-19

Opatření k zabránění šíření koronaviru a nemoci COVID-19, kterým se aktuálně řídí naše fakulta, naleznete zde.

Vybrané části opatření (nejde o celý výčet):

  • Výuka vyžadující osobní přítomnost studentů bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů je od středy 11. března 2020 až do odvolání zrušena.
  • Studenti jsou povinni postupovat podle informací vyučujících a plnit jejich pokyny.​
  • Konzultace ke kvalifikačním pracím budou akademičtí pracovníci poskytovat pouze přes e-mail, telefon či skype. Studenti mají povinnost své vyučující kontaktovat také pouze těmito způsoby.​
  • Termíny odevzdání kvalifikačních prací se posouvají z 31. března na 20. dubna 2020.​
  • Akce, konference a jakákoliv další shromáždění na půdě fakulty nad 30 účastníků jsou až do odvolání zrušeny.
  • Univerzitní knihovna je od 13. března uzavřena.
  • Veškeré studentské výjezdy do zahraničí jsou zastaveny.​

Z důvodu, že opatření může být průběžně doplňováno a aktualizováno, sledujte prosím stránky fakulty.