Konference

Uskutečněné konference:

Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení
13. - 14. listopad 2018, Univerzita Pardubice
Organizují: Věra Schifferová, Vojtěch Balík, Jana Stejskalová, Adriana Bečková

 

Studentská konference Think!, čtvrtý ročník
31. května - 1. června 2018, historická budova Univerzity Pardubice (nám. Čs. legií)
Organizují: Vojtěch Janů, Aneta Květinová, Pavlína Tomášová

 

Topics in Spanish Philosophy II

10. - 11. května 2018, Univerzita Pardubice
Organizují: Jana Stejskalová, Adriana Bečková

 

Studentská konference Think!, třetí ročník
14. prosince 2017, historická budova Univerzity Pardubice (nám. Čs. legií)
Organizují: Vojtěch Janů, Aneta Květinová

 

Patočka v dialogu
7-8. listopadu 2017, Zámek Pardubice
Organizují: Aleš Prázný, Ondřej Sikora

 

Workshop Love, Forgiveness and Reconciliation
ve spolupráci s King's College London
2. září 2016, King's College London
Organizují: Tony Milligan, Kamila Pacovská

 

5th Colloquium on the Modalities of the Good
Filosofický ústav AV ČR
14.-16. července 2016, Akademické konferenční centrum, FLÚ Praha
Organizují: Marina Barabas, Christopher Cowley

 

Česko-španělská filosofická konference Topics in Spanish Philosophy
30.-31. května 2016, Pardubice
Organizují: Adreana Bečková, Jana Stejskalová

 

Studentská konference Think!, druhý ročník
11. května 2016, Klub Divadla 29
Organizují: Vojtěch Janů, Aneta Květinová, Pavlína Stoupová, FIlip Zrno

 

Česká otázka a dnešní doba
- ke 120. výročí vydání Masarykovy České otázky; program
3.-4. listopadu 2015, Zámek Pardubice
Organizují: Aleš Prázný, Jan Svoboda

 

Conference: Love and the Good 
24-26. září 2015, Zámek Pardubice
Organizují: Tomáš Hejduk, Tony Milligan, Kamila Pacovská

 

Symposium II: Ethical Values and Emotions, Central and Eastern European Ethical Network
ve spolupráci s katedrou filosofie a patrologie CMTF, Univerzita Palackého
28-30. května 2015, Olomouc
Organizují: Martin Cajthaml, Kamila Pacovská, Vlastimil Vohánka

 

Studentská konference Think!
18. května 2015, Klub Divadla 29
Organizují: Vojtěch Janů, Markéta Kiššová, Aneta Květinová, Pavlína Stoupová

 

4th Colloquium on the Modalities of the Good 
ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR
23-25. července 2014, Akademické konferenční centrum, FLÚ Praha
Organizují: Marína Barabas, Kamila Pacovská


Doktorandská konference Dějiny a současnost české filosofie
4-5. června 2014, Pardubice
Organizují: Milan Cmár, Michaela Poskočilová, Naděžda Ságnerová, Pavlína Stoupová

 

Konference ke 100. výročí Niels Bohrova modelu atomu: Přírodovědné, historické a filosofické aspekty Bohrova raného díla
ve spolupráci se studentským sdružením Universitas
24. září 2013, Divadlo 29, Pardubice
Organizuje: Filip Grygar

 

Mezinárodní workshop: Love and its Objects
18-20. července 2013, Pardubice
Organizují: Tomáš Hejduk, Kamila Pacovská
program

 

Studentská konference k 50. výročí úmrtí Nielse Bohra: Niels Bohr jako vědec, filosof a občan
20.11.2012, Klub 29, Pardubice
Organizátor: Filip Grygar
fotogalerie

 

Konference: Komenský – myslitel harmonie
ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR
12.–13. 11. 2012
Organizují: Aleš Prázný, Věra Schifferová, Kateřina Šolcová
program

 

Konference „Idea univerzity v dnešní době“ 
9. 11. 2010 – 10. 11. 2010

Organizátoři: Tomáš Hejduk, Aleš Prázný
Kompletní záznam z konference ke stažení zde
fotogalerie

 

Konference „Smysl filosofie ve vzdělávání“ 
24. 11. 2009 
Organizátor: Tomáš Hejduk 
fotogalerie

 

Komeniologická konference 
11. 11. 2008 – 12. 11. 2008
Ve spolupráci s FLÚ AV ČR
Organizátoři: Aleš Prázný, Věra Schifferová
fotogalerie