Conferences

THE RULE OF PEOPLE, THE RULE OF LAW AND THE ROLE OF LOGOS IN THE PUBLIC SPHERE
19th Annual Meeting of the Collegium Politicum
24-25/5/2019, University of Pardubice

 

The Place of Comenius in the History of European Metaphysical Thought
13-14/11/2018, University of Pardubice
Organizers: Věra Schifferová, Vojtěch Balík, Jana Stejskalová, Adriana Bečková

 

Topics in Spanish Philosophy II
10-11/5/2018, University of Pardubice
Organizers: Jana Stejskalová, Adriana Bečková

 

Students conference Think!, third year
14/12/2017, historical building of University of Pardubice (nám. Čs. legií)
Organizers: Vojtěch Janů, Aneta Květinová

 

Workshop Love, Forgiveness and Reconciliation
together with the King's College London
2nd September 2016, King's College London
Organizers: Tony Milligan, Kamila Pacovska

 

5th Colloquium on the Modalities of the Good
Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
14-16th July 2016, Akademic conference center
Organizers: Marína Barabas, Christopher Cowley

 

Czech-Spanish philosophical conference Topics in Spanish Philosophy
30-31/5/2016, Pardubice
Organizers: Adreana Bečková, Jana Stejskalová

 

Students conference Think!, second year
11/5/2016, Klub Divadla 29
Organizers: Vojtěch Janů, Aneta Květinová, Pavlína Stoupová, FIlip Zrno

 

Česká otázka a dnešní doba
- ke 120. výročí vydání Masarykovy České otázky; program
3-4/11/2015, Pardubice Chateau
Organizují: Aleš Prázný, Jan Svoboda

 

Conference: Love and the Good 
24th-26th September 2015, Pardubice Chateau
Organizers: Tomáš Hejduk, Tony Milligan, Kamila Pacovská

 

Symposium II: Ethical Values and Emotions, Central and Eastern European Ethical Network
together with the Department of Philosophy and Patrology CMTF, Palacký University
28th-30th May 2015, Olomouc
Organizers: Martin Cajthaml, Kamila Pacovská, Vlastimil Vohánka

 

Students conference Think!
18/5/2015, Klub Divadla 29
Organizers: Vojtěch Janů, Markéta Kiššová, Aneta Květinová, Pavlína Stoupová

 

4th Colloquium on the Modalities of the Good 
together with the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
23-25th July 2014, Akademic conference center, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
Organizers: Marína Barabas, Kamila Pacovská

 

Postgraduate Conference Dějiny a současnost české filosofie
20-21st May 2014, Pardubice
Organizers: Milan Cmár, Michaela Poskočilová, Naděžda Ságnerová, Pavlína Stoupová

 

Conference to the 100th Anniversary of Niels Bohr's Model of Atom: Přírodovědné, historické a filosofické aspekty Bohrova raného díla [Scientific, Historical and Philosophical Aspects of Bohr's early Work.]
In Collaboration with the Student Association Universitas
24th September 2013, Divadlo 29, Pardubice
Organizer: Filip Grygar

 

Mezinárodní workshop: Love and its Objects
18-20th July 2013, Pardubice
Organizers: Tomáš Hejduk, Kamila Pacovská
programme

 

Graduate conference to the 50th Aniversary of the death of Niels Bohr: Niels Bohr jako vědec, filosof a občan
 [Niels Bohr as a Scientist, Philosopher and Citizen]
20/11/2012, Klub 29, Pardubice
Organizer: Filip Grygar
photogallery

 

Conference: Komenský – myslitel harmonie
[Comenius – Thinker of Harmony]
in cooperation with the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
12–13/11/2012
Organizers: Aleš Prázný, Věra Schifferová, Kateřina Šolcová
programme

 

Konference „Idea univerzity v dnešní době“ 
[The Idea of University in the Present Age]
09/11/2010 - 10/11/2010
Organizers: Tomáš Hejduk, Aleš Prázný
photogallery

 

Konference „Smysl filosofie ve vzdělávání“ [The Meaning of Philosophy in Education]
24/11/2009
Organizer: Tomáš Hejduk 
photogallery

 

Komeniologická konference 
[The Comeniological Conference]
11/11/2008 - 12/11/2008
In cooperation with the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
Organizers: Aleš Prázný, Věra Schifferová
photogallery