Vnitřní granty katedry filosofie FF UPa

Katedra filosofie zavedla nový způsob podpory filosofických aktivit svých studentů v magisterském a doktorském studijním programu prostřednitcvím vnitřních grantů.

Více informací spolu s žádostí o grant naleznete na samostatné stránce.