Lidé

Interní vyučující

doc. Aleš Prázný, Ph.D.

 

E-mail: ales.prazny@upce.cz

Kancelář: budova G, 5. patro (katedra filosofie), tel. 466 036 281

Kancelář: budova EA, 12. patro (děkanát), tel. 466 306 296
 

Konzultace v ZS 2018: úterý 13–14 hod. (G05023)


Předměty vyučované v ZS 2018...

doc. Jakub Jinek, Dr. phil.

 

E-mail: jakub_jinek@hotmail.com
Konzultační hodiny: úterý, 13:30 - 14:30

narozen 28. 4. 1978 v Praze, ženatý, 4 děti / born on 28th April, 1978 in Prague, married, 4 children

Vzdělání / Education

1997 – 2004 Universita Karlova. Fakulta...

Filip Grygar, Ph.D.

 

E-mail: filip.grygar@upce.cz 
Telefon: 466 036 626
Kancelář: 05 018, budova G
Konzultační hodiny: čtvrtek, 12:00 - 13:00 hod.

Narozen v pravé poledne v lednu 1970

Vzdělání
• 2001–2008: PřFUK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd; Ph.D....

Matej Cíbik, Ph.D.

 

E-mail: matej.cibik@upce.cz 
Phone: 466 036 625
Location: 05 013, budova G
Web: https://upce.academia.edu/MatejCibik
 


Research interests
Contemporary ethics and political philosophy – liberal political thinking, theories of justice...

Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.

(částečný úvazek - rodičovská dovolená)

E-mail: kamila.pacovska@upce.cz 
Telefon: 466 036 667
Kancelář: 06 018, budova G
Web: https://upce.academia.edu/KamilaPacovsk%C3%A1

Odborné zaměření
Současná anglosaská etika (především etika ctností,...

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.

 

E-mail: tomas.hejduk@upce.cz
Phone: +420 466 036 281
Office: 05 023, building G
Consultation hours: Tuesday, 10:00-11:00


Career History
2006-..., Assistant Professor - Department of Philosophy, Faculty of Arts and Philosophy, University of...

Ondřej Sikora, Ph.D.

 

E-mail: ondrej.sikora@upce.cz  
Telefon: 466 036 625
Kancelář: 05 013, budova G
Konzultační hodiny: středa, 10:30 - 12:00
 


Odborné zaměření
Filosofie I. Kanta v dialogu s filosofií 20. století a antikou; problematika vztahu etiky...

prof. PhDr. Horák Petr, CSc.

 

E-mail: phorak88@gmail.com 

Telefon: 466 036 626
Kancelář: 05 018, budova G
Konzultační hodiny: pátek, 14:00 - 15:00 (po dohodě e-mailem nebo osobně)
 


Přednášky v kursech:
Moderní francouzská filosofie
Dějiny filosofie...

Externí vyučující

Jan Kuneš, Ph.D.

 

Profesení životopis: zde

 

Přednášky v kursech:
Úvod do Kantovy filosofie I, II
Základy moderního myšlení I, II

Miloslav Průka, Ph.D.

 

e-mail: miloslav.pruka(at)upce.cz
Telefon: 466 036 625
Kancelář: 05 013, budova G
 

 


Mgr. Miloslav Průka, Ph.D., (nar. 1972) vystudoval filosofii, teologii a religionistiku na HTF UK v Praze, doktorské studium absolvoval na PedF UK v...

PhDr. Jiří Hejlek

 

E-mail: jiri.hejlek@seznam.cz

Tel. 466 036 625

Konzultační hodiny ve středu po dohodě E-mailem

Kancelář G05013

 

 

Narodil jsem se v 13. 3. 1952 v Praze v rodině sklářského výtvarníka. Střední všeobecně vzdělávací školu Nad...

PhDr. Věra Schifferová, CSc.

 

e-mail: schifferova(at)flu.cas.cz
Telefon: 466 036 626
Kancelář: 05 018, budova G

Profesní životopis: zde

PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.

 

E-mail: vzatka@seznam.cz
Telefon: 466 036 625
Kancelář: 05 013, budova G

Profesní životopis
V letech 1969 – 1974 vystudoval na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze obory filosofie a historie. V letech 1975 - 1990 pracoval jako odborný...

PhDr. Vojtěch Balík

 

E-mail: vbalik(at)flu.cas.cz
Telefon: 466 036 634
Kancelář: 07 023, budova G
Konzultace: po dohodě e-mailem

Výuka v kursech
Latina pro filosofy 3, 4 (Bc.)
Četba latinských filosofických textů 1, 2 (Bc.) 
Interpretace latinských...

ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.

 

Kancelář: budova G, místnost 05 018
Telefon: 466 036 626
E-mail: rokyta.jan@centrum.cz

* 1974, Heřmanův Městec

Studium
Magisterské studium: Husitská teologická fakulta Universita Karlova                                
Obory: husitská...

Vědečtí pracovníci

Christopher Cordner, Ph.D.

E-mail: ccordner@unimelb.edu.au

Research

Christopher Cordner is Associate Professor of Philosophy at the University of Melbourne and a member of Centre for Ethics as a Study in Human Value, Univeristy of Pardubice.. He has published widely in philosophy, where his main area...

doc. Niklas Forsberg, Ph.D.

E-mail: Niklas.Forsberg@upce.cz 

Location: G07023, building G

Research interests
Philosophy and Literature, Philosophy of Language, Iris Murdoch, Ludwig Wittgenstein, J. L. Austin, Philosophical Methodology, Ordinary Language Philosophy, Philosophy of Love, Søren...

doc. Nora Hämäläinen, PhD.

E-mail: nora.hamalainen@helsinki.fi
Web: https://helsinki.academia.edu/NoraH%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4inen

Research interests
Questions of personhood, self-development, philosophy and literature, virtue ethics, the role of theory in ethics, questions of philosophical method in...

Joseph Wiinikka-Lydon, PhD.

email: jwl@upce.cz

website: https://upce.academia.edu/JosephWiinikkaLydon

 

Research Interests

Moral philosophy; religious ethics; moral subjectivity and violence; virtue ethics; moral injury and trauma; social ethics; social justice

 

...

Kateřina Šolcová, Ph.D.

 

Vzdělání

- 2011–2015: doktorandské studium filosofie, FF UP (Ph.D.) Téma disertační práce: Aristotelská východiska Komenského spisu Didactica magna. Pardubice, 2015.
- 1998-2004: TF JČU, teologie a etika (Mgr.)
- 1993-1996: FF UK, andragogika (Bc.)
-...

Ondřej Beran, Ph.D.

Email: ondrej.beran@upce.cz

Location: 07023, building G

Research interests
philosophy of language, ethics, philosophy of mind, philosophy of religion, phenomenology, time and memory, feminist philosophy, Ludwig Wittgenstein

Web: https://upce.academia.edu/...

prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.

Životopis:

Prof. Dr.Stanislav  Sousedík, CSc., Dr.h.c.
Nar. 22. 8. 1931 Praha

 

Studium:

1943-1950 Akademické gymnázium
1951-1954 CM bohoslovecká fakulta
1954-1956 Vysoká škola ekonomická (vyloučen z politických důvodů).1956-1958...

prof. Raimond Gaita

E-mail: r.gaita@unimelb.edu.au

Research

Raimond Gaita is Professorial Fellow in the Melbourne Law School and The Faculty of Arts at the University of Melbourne, Emeritus Professor of Moral Philosophy at King's College London and a member of Centre for Ethics as a Study in...

Ondřej Krása

Research interests
Ancient philosophy and ethics – particularly Plato and Skepticism.

Professional experience
since 2017 – researcher, Department of Philosophy, University of Pardubice (Centre for Ethics as Study in Human Value)
since 2017 – project manager, Centre...