Soutěž o nejlepší esej pro SŠ

Katedra filosofie vyhlašuje soutěž o nejlepší esej pro nadané studenty středních škol a gymnázií. Vybraná témata mají na jedné straně filosofickou relevanci, na straně druhé však mohou sloužit jako nácvik maturitní písemné práce. Text by měl mít formu argumentační eseje, v níž studenti mají za úkol věcně a zároveň kreativně zaujmout vlastní stanovisko k danému tématu. U soutěžních textů bude hodnocena myšlenková závažnost, originalita, stejně jako schopnost argumentace a obecné uchopení problému. 

 

Témata:

1) Mohou člověku v dnešní době sociální sítě plně nahradit přímý kontakt s druhým?

2) Je náboženství nepostradatelnou součástí života, nebo se bez něho můžeme obejít?

3) Mají humanitní obory smysl, nebo je „převálcují“ přírodní vědy?

 

Výhry:

1. místo: poukaz do knihkupectví Kosmas na 2 000 Kč

2. místo: poukaz do knihkupectví Kosmas na 1 000 Kč

3. místo: poukaz do knihkupectví Kosmas na 500 Kč

 

Eseje v maximálním rozsahu 1500 slov zasílejte spolu s vyplněnou přihláškou (ke stažení níže) na e-mailovou adresu esej2018@gmail.com nejpozději do 17. února 2019.

Pro upřesnění žánru eseje a kritérií hodnocení doporučujeme konzultovat návod, jak psát argumentační eseje, případně si prohlédnout vítězné eseje z minulého ročníku

 

Organizační tým soutěže: Aneta Květinová (aneta.kvetinova@seznam.cz), Vojtěch Janů (januvojtech@gmail.com)

S dotazy a podněty se obracejte přímo na organizátory soutěže nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu.