Ročník 2013/2014

Vyhlášení soutěže (2013/2014)

Katedra filosofie vyhlašuje soutěž o nejlepší esej pro nadané studenty středních škol a gymnázií. Vybraná témata mají na jedné straně filosofickou relevanci, na straně druhé však mohou sloužit jako nácvik maturitní písemné práce. Doufáme, že studenty a studentky budou motivovat i zajímavé a hodnotné ceny pro vítěze. Termín zaslání soutěžních textů je do 10. února 2014. Hotové eseje zasílejte na adresu kfi.ff@upce.cz.

S případnými dostazy se obracejte na Mgr. Kamilu Pacovskou, Ph.D. (kamila.pacovska@upce.cz)

Výsledky (2013/2014)

Z přihlášených 35 soutěžících se na prvních místech umístili:

1.-2. místo: Ondřej Fišer, Gymnázium Žamberk
      ("Je demokracie zárukou svobody?")
1.-2. místo: Jakub Halík, Gymnázium Žamberk
     ("Může nemorální člověk vést spokojený život?")
3. místo: Dita Novotná, Gymnázium Františka Martina Pelcla
     ("Břemeno svobody")

Všem soutěžícím děkujeme. S případnými dotazy či připomínkami se obracejte na organizační tým: Tomáš Hejduk, Kamila Pacovská, Pavlína Stoupová.