Pro uchazeče o studium

Den otevřených dveří: bude oznámeno

Bakalářské studium
Požadavky k přijímací zkoušce
Termín podání přihlášek na a.r. 2018/2019: 31. března 2018
Počet přijímaných na ak. r. 2018/2019: cca 20

Od ak. roku 2015/2016 je možno filosofii v bakalářském stupni studovat i dvouoborově, v kombinaci s filologií (zajišťuje katedra anglistiky a amerikanistiky).

Navazující magisterské studium
Požadavky k přijímací zkoušce
Termín podání přihlášek na a.r. 2018/2019: 30. dubna 2018
Počet přijímaných na ak. r. 2018/2019: cca 15

Doktorské studium
Požadavky k přijímací zkoušce
Termín podání přihlášek na a.r. 2018/2019: 31. července 2018
Počet přijímaných na ak. r. 2018/2019: cca 5

Přihlášky ke studiu: informace zde

Další informace pro uchazeče o studium: zde