Odevzdání bakalářských a magisterských prací

proběhne dne 4. 4. 2018 od 9:00 do 10:00 hod.