Mimořádné přednášky katedry filosofie LS 2020

V místnosti 05005 (Alfa) budovy G proběhnou během letního semestru vždy od 10:00 následující mimořádné přednášky:

 

  • 4. března 2020 – doc. Jiří Beneš: Svět Starého zákona​.

 

  • 25. března 2020 – doc. Petr Hlaváček: Mesianismus/excepcionalismus jako konstanta českých dějin?

 

  • 1. dubna 2020 – dr. Jiří Šubrt: Sv. Augustin a jeho Vyznání.

 

  • 15. dubna 2020 – dr. Martin Dekarli: Současné poznatky o filosofické teologii Jana Husa: Kontexty, tradice, narativy.

 

  • 29. dubna 2020 – dr. Olga Navrátilová: Spekulativní Velký pátek a smrt Boha: Hegelův výklad křesťanství mezi obhajobou a kritikou.