Konference

Ctnost, která obdarovává, katedra filosofie FF UPa, 17. 10. 2017

Organizoval: Ondřej Sikora

 

Workshop Love, Forgiveness and Reconciliation
ve spolupráci s King's College London
2. září 2016, King's College London
Organizují: Tony Milligan, Kamila Pacovská
 

5th Colloquium on the Modalities of the Good
Filosofický ústav AV ČR
14.-16. července 2016, Akademické konferenční centrum, FLÚ Praha
Organizují: Marina Barabas, Christopher Cowley

Česko-španělská filosofická konference Topics in Spanish Philosophy
30.-31. května 2016, Pardubice
Organizují: Adreana Bečková, Jana Stejskalová

Studentská konference Think!, druhý ročník
11. května 2016, Klub Divadla 29
Organizují: Vojtěch Janů, Aneta Květinová, Pavlína Stoupová, FIlip Zrno

konference Česká otázka a dnešní doba
- ke 120. výročí vydání Masarykovy České otázky
3.-4. listopadu 2015, Zámek Pardubice
Organizují: Aleš Prázný, Jan Svoboda

Conference: Love and the Good
24-26. září 2015, Zámek Pardubice
Organizují: Tomáš Hejduk, Tony Milligan, Kamila Pacovská


Symposium II: Ethical Values and Emotions, Central and Eastern European Ethical Network
ve spolupráci s katedrou filosofie a patrologie CMTF, Univerzita Palackého
28-30. května 2015, Olomouc
Organizují: Martin Cajthaml, Kamila Pacovská, Vlastimil Vohánka

Studentská konference Think!
18. května 2015, Klub Divadla 29
Organizují: Vojtěch Janů, Markéta Kiššová, Aneta Květinová, Pavlína Stoupová

4th Colloquium on the Modalities of the Good
ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR
23-25. července 2014, Akademické konferenční centrum, FLÚ Praha
Organizují: Marína Barabas, Kamila Pacovská

Doktorandská konference Dějiny a současnost české filosofie
4-5. června 2014, Pardubice
Organizují: Milan Cmár, Michaela Poskočilová, Naděžda Ságnerová, Pavlína Stoupová

Konference ke 100. výročí Niels Bohrova modelu atomu: Přírodovědné, historické a filosofické aspekty Bohrova raného díla
ve spolupráci se studentským sdružením Universitas
24. září 2013, Divadlo 29, Pardubice
Organizuje: Filip Grygar
Více informací zde

Mezinárodní workshop: Love and its Objects
18-20. července 2013, Pardubice
Organizují: Tomáš Hejduk, Kamila Pacovská
plakát; program

Studentská konference k 50. výročí úmrtí Nielse Bohra: Niels Bohr jako vědec, filosof a občan
20.11.2012, Klub 29, Pardubice
Organizátor: Filip Grygar
Web; fotogalerie

Konference: Komenský – myslitel harmonie
ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR
12.–13. 11. 2012
Organizují: Aleš Prázný, Věra Schifferová, Kateřina Šolcová
Více informací zde, program

Konference „Idea univerzity v dnešní době“
9. 11. 2010 – 10. 11. 2010

Organizátoři: Tomáš Hejduk, Aleš Prázný
Kompletní záznam z konference ke stažení zde
fotogalerie

Konference „Smysl filosofie ve vzdělávání“
24. 11. 2009
Organizátor: Tomáš Hejduk
fotogalerie

Komeniologická konference
11. 11. 2008 – 12. 11. 2008
Ve spolupráci s FLÚ AV ČR
Organizátoři: Aleš Prázný, Věra Schifferová
fotogalerie

 

 

Uskutečněné akce:

Výjezdní seminář "Filosofie v horách"
Horní Maršov
29.10. – 1. 11. 2013

Výlet na Kunětickou Horu
13. 5. 2013

Výjezdní seminář ze středověké filosofie
Dub nad Moravou
23. – 26. 11. 2012
fotogalerie

Výlet na Kunětickou Horu
17. 5. 2012

Výjezdní seminář ze středověké filosofie
Dub nad Moravou
11. – 14. 11. 2011
fotogalerie

Výlet na Kunětickou Horu
23. 5. 2011
fotogalerie
 

 

Fotogalerie z dalších akcí

Záznamy přednášek v mp3:

prof. Jan Sokol, Ph.D.

Co je filosofie?

PhDr. Jaroslav Kohout: 
T.G. Masaryk, myslitel kritizovaný a obdivovaný Janem Patočkou

prof. Jaroslav Krejčí:
Odbornost a komplexita

doc. RNDr. Martin Palouš:
O totalitarismu

prof. PhDr. Radim Palouš:
Sokratovský a Sókratův dialog

 Jaroslav Kohout a Jan Sokol - diskuse k přednášce Jiřího Michálka
Modré pondělí: Jan Patočka a novináři - FHS Praha