Kavárna Universitas: Prečo sa rozpadlo Československo? Filozofický pohl'ad na dejiny.

V úterý 24. března od 18 hodin se v Klubu 29 koná večer na téma: Prečo sa rozpadlo Československo? Filozofický pohl'ad na dejiny.