Jana Stejskalová: Dmytro Čyževskyj - K Labyrintu světa

Blahopřejeme Janě Stejskalové k vydání knihy Dmytro Čyževskyj - K Labyrintu světa. Praha: Filosofia 2017.