J. Frei: Voegelinova politická filosofie

Přednáška proběhne 28. 11. 2018 od 10h v budově G, 5. patro, místnost α