Filosofie v horách VIII - Na cestě k druhému

Tématem osmé Filosofie v horách je Lévinasovo myšlení: jeho expresivní fenomenologie nedisponovatelného vztahu k druhému coby elementární osy lidské existence, myšlenka fundamentální etiky, která má mít prioritu před ontologií; tvář, pohostinnost, řeč jako přemosťující fenomény spojené s propastí mezi Stejným a Jiným, mezi autonomií a alteritou.

 

Místo konání: Dolní Albeřice, Dům setkání (Krkonoše)


Přihlašování probíhá u Ondřeje Sikory, Ph.D. (ondrej.sikora@upce.cz)


Plakát ke stažení v pdf