Akce

09. 10. 2018
ve středu 17. 10. od 14h v α (budova G, 5. patro)  
11. 07. 2018
Další informace: https://filosofie.upce.cz/cs/misto-komenskeho-v-dejinach-evropskeho-metafyzickeho-mysleni
13. 04. 2018
Více informací na filosofie.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2018 a www.facebook.com/konferencethink.
03. 04. 2018
Tématem osmé Filosofie v horách je Lévinasovo myšlení: jeho expresivní fenomenologie nedisponovatelného vztahu k druhému coby elementární...
15. 02. 2018
Bližší informace na filosofie.upce.cz/cs/topics-spanish-philosophy-ii