doc. Aleš Prázný, Ph.D.

 

E-mail: ales.prazny@upce.cz
Kancelář (katedra filosofie): 05 023, budova G, tel. 466 036 281
Kancelář (děkanát): 12 031, budova EA, tel. 466 036 447
Konzultace v ZS 2018: úterý 13 - 14 hod. (G05023)


Předměty vyučované v ZS 2018:

Ethics

Filosofie výchovy II

Dějiny filosofie jako dějiny politického myšlení 1

Doktorandské kolokvium

 


Odborné zaměření:

 • Politická filosofie
 • Filosofie výchovy


Curriculum vitae

 

 • 1995–2000: magisterské studium filosofie, religionistiky a theologie na HTF UK
 • 2000–2005: doktorské studium oboru filosofie na PedF UK
 • 2001–2003: učitel na Obchodní akademii v Pardubicích
 • 2003–2005: asistent na katedře religionistiky a filosofie FF UPa
 • 2005–2011: externí vyučující, katedra OV a filosofie, PedF UK
 • 2005–2016: odborný asistent, katedra filosofie FF UPa
 • 2010–2013: vedoucí katedry filosofie FF UPa
 • 2010 – současnost: člen oborové rady filosofie FF UPa
 • 2016 – jmenován docentem pro obor filosofie (PedF UK)
 • 2017 – současnost: člen Rady Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.
 • 2017 – současnost: člen Vědecké rady FF UPa
 • 2018 – současnost: proděkan pro vnější vztahy


Studijní pobyty v zahraničí
 

 • University of Edinburgh, Department of Philosophy, UK, 30. 6.–25. 7. 2014
 • University of Edinburgh, Department of Philosophy, UK, 3. 6.–30. 6.2013
 • Department of Philosophy, Lancaster University, UK, 22. 8.–1. 9. 2010
 • Studijní pobyt u prof. Jaroslava Krejčího, Lancaster University, UK, 09/2006
 • Philosophisch-Historische Fakultät, Universität Basel, Švýcarsko 10/2004–03/2005

Publikační činnost

Monografie

 • O smyslu politiky. Politická filosofie Hannah Arendtové. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, 202 s. ISBN 978-80-7395-843-5.
 • Odpovědnost (spoluautor R. Palouš). Praha: Karolinum, 2012, 124 s. ISBN 978-80-246-2083-1
 • Výchova jako přehodnocování hodnot, Univerzita Pardubice,  2007, 190 s. ISBN 978-80-7194-990-9.

 

Učebnice

 • Úvod do filosofie (spoluautoři: Hejduk T., Grygar F., Hermann T., Palouš R., Pelcová N.). Univerzita Pardubice, Pardubice, 2011, 274 s. ISBN 978-80-7395-383-6.

 

 
Články a studie (výběrově)
 

 • Duch, věda a vzdělání v Jaspersových úvahách o univerzitě. In: Výtvarná výchova, 2-3/2017, ISSN 1210-3691; s. 6-20.
 • Světová politika malého národa: česká otázka jako úkol vzdělanosti. In: Svoboda, J., Prázný, A. (eds.). "Česká otázka" a dnešní doba. Praha: Filosofia 2017, ISBN: 978-80-7007-505-0; s. 263-288.
 • Comenius´ Concept of Politics. In: Wouter Goris, Meinert A. Meyer, Vladimír Urbánek (eds.) Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Springer VS, Wiesbaden, 2016. ISBN 978-2-658-08260-4; s. 357–367.
 • Univerzita jako republika učenců: idea univerzity u Karla Jasperse. In: Chotaš, J. – Prázný, A. – Hejduk, T. a kol. Moderní univerzita: Ideál a realita. Praha: Filosofia, 2015, ISBN 978-80-7007-419-0; s. 197–243.
 • Dějiny a jednání u Jana Patočky. In: Stojka, R., Škára, M. (eds.). Patočka a dejiny filozofie. FF UPJŠ, Košice 2015. ISBN 978-80-8152-353-3; s. 139–153.
 • The Man of Comenius´ Labyrinth. In: Hábl, J. et al. Jan Amos Comenius - Unchanging Legacy in Changing Society. Ustí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2014. ISBN 978-80-7414-792-0; s. 47–55.
 • Radim Palouš – komeniolog ve světověku. In: V. Schifferová, A. Prázný, K. Šolcová (et al.). Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Pardubice, Červený Kostelec: Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, ISBN 978-80-7395-703-2; s. 167–180.
 • Svoboda a politika v myšlení H. Arendtové. In: Tomáš Nejeschleba a kol. Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, ISBN 978-80-7325-331-8; s. 131–140.
 • Božena Komárková – na cestě k osvobození člověka. In: Hledání české filosofie. Soubor studií. (Editoři: Erazim Kohák, Jakub Trnka) In Filosofický časopis, mimořádné číslo 2/2012. ISBN 978-80-7007-388-9; ISSN 0015-1831; s. 167–175.

 

Konference zahraniční

 • Karl Jaspers on University Education. University of the Balearic Islands. Palma de Mallorca, Španělsko, Second Balearic-Czech Conference, 10. 9.–11. 9. 2015 – příspěvek.
 • Dějiny a jednání u Jana Patočky. Příspěvek na konferenci Patočka a dějiny filosofie. Univerzita Pavla Jozefa Štefánika, Košice. Slovensko. 30. 6.–1. 7. 2015.
 • Comenius´ Concept of Politics, Palma de Mallorca (Spain), First Balearic-Czech Conference, 23.–25.9.2014  – příspěvek.
 • Is the Political and Moral Legacy of Comenius´ Emendatio still Upcoming? Comenius Conference in Naarden and Amsterdam: "Keys to the thoughts of Comenius in our time", Nizozemí 4.–6. 10. 2013.
 • Prejudices and Approach to Culture and History (Several Notes to Gadamer´s Hermeneutics). Europe and South Asia. Going Beyond the Stereotypes. Development of Human Resources and Strategies for Education on the Stereotypical Images and Cultural Differences Between Europe and Asia. International Conference organised by Research Centre Vergelijkende Cultuurwetenschap. Ghent University, Belgium 7–10 May 2008.
 • Socrates – Patron of Philosophy. 9th Crimean International Conference on Religious Studies. Heavenly Patrons and Earthy Ministers of religion. Ukraine, Crimea, Sevastopol National Preserve of Tauric Chersonesos May 15–20, 2007.
 • Schole – Ascholia: The Concept of School in Palouš´ Thinking. 8th Crimean International Conference on Religious Studies; Religious Outlook in Ancient and Modern Societies: Holidays and Everyday Life. Ukraine, Crimea, Sevastopol National Preserve of Tauric Chersonesos May 16–20, 2006.


Projekty:

 • řešitel projektu Idea univerzity – č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270  OP VK, doba řešení 36 měsíců (1. 1. 2012 – 31. 12. 2014).
 • FRVŠ, řešitel grantu Multimediální zpracování přednášek o křesťanství, 2006.