Novinky

31. 05. 2018
dr. Hejduk – dle dohody e-mailem doc. Prázný – pondělí 13 - 14 hod. v EA 12 031 dr. Grygar – dle dohody e-mailem nebo v době...
13. 04. 2018
Program naleznete na filosofie.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2018  Pro bližší informace sledujte náš Facebook...
22. 03. 2018
proběhne dne 4. 4. 2018 od 9:00 do 10:00 hod.

Akce

31. 05. 2018 - 01. 06. 2018
Více informací na filosofie.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2018 a www.facebook.com/konferencethink.
14. 05. 2018 - 17. 05. 2018
Tématem osmé Filosofie v horách je Lévinasovo myšlení: jeho expresivní fenomenologie nedisponovatelného vztahu k druhému coby elementární osy lidské existence, myšlenka fundamentální etiky, která má mít prioritu před ontologií; tvář,...
10. 05. 2018 - 11. 05. 2018
Bližší informace na filosofie.upce.cz/cs/topics-spanish-philosophy-ii