Novinky

18. 07. 2018
Termín: 21. srpna  2018   Předseda komise:      doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. Členové komise:...
18. 07. 2018
Termín: 21. srpna 2018   Předseda komise:      doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. Členové komise:  ...
31. 05. 2018
dr. Hejduk – dle dohody e-mailem doc. Prázný – pondělí 13 - 14 hod. v EA 12 031 dr. Grygar – dle dohody e-mailem nebo v době...

Akce

13. 11. 2018 - 14. 11. 2018
Další informace: https://filosofie.upce.cz/cs/misto-komenskeho-v-dejinach-evropskeho-metafyzickeho-mysleni
31. 05. 2018 - 01. 06. 2018
Více informací na filosofie.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2018 a www.facebook.com/konferencethink.
14. 05. 2018 - 17. 05. 2018
Tématem osmé Filosofie v horách je Lévinasovo myšlení: jeho expresivní fenomenologie nedisponovatelného vztahu k druhému coby elementární osy lidské existence, myšlenka fundamentální etiky, která má mít prioritu před ontologií; tvář,...