Dnes je Neděle, 19. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Mgr. Filip Grygar, Ph.D.


E-mail: filip.grygar@upce.cz
Telefon: 466 036 626
Kancelář: 05 018, budova G


Vzdělání
2001-2008: PřFUK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd (disertační práce: Hermeneutická fenomenologie a kvantová komplementarita ve filosofii vědy); Ph.D.
2006–2007: FFUK, obor psychologie – akreditace v programu celoživotního vzdělávání, psychologie jako předmět středoškolské výuky.
1993–2001: FFUK, obor filosofie - Ústav filosofie a religionistiky; Mgr.
1988 – Rozhodčí 1. třídy v ledním hokeji
1984–1988: SPŠ stavební v Liberci; stavební technik

Odborné zaměření
Vznik moderní vědy v 17. století, matematizace přírody.
Bohrova filosofie vědy.
Možnosti fenomenologické hermeneutiky a komplementarity ve vzdělávacích procesech a v metodologii či filosofii vědy.

Výuka
Fenomenologie
Filosofie a historie vědy

Monografie
• 2014: Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 432 s.Více viz http://nielsbohr.webnode.cz/#obalka-jpg
• 2009: Markoš A. – Grygar F. – Hajnal L. – Kleisner K. – Neubauer Z., Life as Its Own Designer, Kluwer Academic Publishers, Springer Verlag (Netherlands), 212 s.
• 2005: Kritika galileovské vědy v Husserlově Krizi evropských věd a transcendentální fenomenologii, Červený Kostelec, 268 s.

Učebnice
• 2011: Hejduk T. – Grygar F. – Hermann T. – Palouš R. – Pelcová N. – Prázný A., Úvod do filosofie – studijní texty pro učitele. Pardubice, 272 s.– Autor čtyř kapitol.
• 2010: Pracovní listy pro pedagogy (První filosofové, Postmoderní svět a myšlení, Proměny člověka a filosofie na přelomu věků), Univerzita Pardubice, ISBN 978-80-7395-267-9. (projekt ESF CZ.1.07/1.3.12/01.0007) – Autor čtyř kapitol.

Články
• 2017: Bohr´s Complementarity Framework in Biosemiotics. In: Biosemiotics 10(1), 33-55. Springer Verlag.DOI: 10.1007/s12304-016-9281-4.
• 2016: Komplementárně-fenomenologický přístup Nielse Bohra k fenoménu živého. In: Javorská A. - Kocinová L. - Wagnerová S. (eds.): (Meta)Filozofia - Prax, zborník vedeckých príspevkov. Bratislava, FÚSAV, s. 194–201.
• 2015: K významu pročišťování nereflektovaných předpokladů z hlediska Heideggerova zamýšlejícího se myšlení a Platónova podobenství o úsečce. In:Kuděj, 2015, 16, 1-2, s. 138-153.
• 2015: Idea univerzity jako idea komplementarity. Od Martina Heideggera k Nielsi Bohrovi. In: Tomáš Hejduk – Jiří Chotaš – Aleš Prázný (eds.) a kol.: Moderní univerzita: Ideál a realita. Praha, Filosofia,  s. 161–196.
• 2014: Niels Bohr, kodaňský duch a fyzikální institut. In: Československý časopis pro fyziku, 2, s. 126–132. PDF viz http://nielsbohr.webnode.cz/niels-bohr/
• 2013: Historická, filosofická a fyzikální reflexe Bohrova převratného pojednání z roku 1913. In: DVT, No. 1, Vol. XLVI, Praha, s. 3–26. Viz http://issuu.com/sdvt/docs/dvt131
• 2013: (Čermák, P.): Niels Henrik David Bohr a konference ke 100. výročí jeho modelu atomu. In: Československý časopis pro fyziku, sv. 63, č. 5, Praha, s. 281–283.
• 2012: Ke zrodu a pádu legendy o německých atomových vědcích, kteří z morálních důvodů nechtěli sestrojit atomovou bombu pro nacistické Německo. In: DVT, No. 4, Vol. XLV, Praha, s. 251–271. Viz http://issuu.com/sdvt/docs/dvt124
• 2012: Bohrovo pojetí biologie – k padesátému výročí úmrtí Nielse Bohra. In: Teorie vědy, Vol. 34, No. 4, Praha, s. 355–379. Viz http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/169/176
• 2012: Možnosti Bohrova komplementárního rámce myšlení ve výuce. In: Pedagogika, Vol. LXII, No. 3, Praha, s. 305–316.
• 2012: Role Wernera Heisenberga v předválečném nacistickém Německu. In: Vesmír, Vol. 91, No. 10, Praha, s. 604–607. Viz http://www.vesmir.cz/clanky/clanek/id/9848
• 2012: Werner Heisenberg v době nacistického Německa v kontextu odborné literatury a dokumentů. In: Vesmír, Vol. 91, No. 9, Praha, s. 532–538. Viz http://casopis.vesmir.cz/clanek/werner-heisenberg-v-dobe-nacistickeho-nemecka
• 2011: „Patrick Aidan Heelan – Idea hermeneutické fenomenologie a kvantové logiky ve filosofii vědy. In: Teorie vědy, Vol. 33, No. 4, Praha, s. 517–530. http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/133/142
• 2011: Komplementarita kalkulující a kvalitativní deskripce. In: Teorie vědy, Vol. 33, No. 2, Praha, s. 271–297. http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/issue/view/11
• 2009: Markoš A. – Grygar F. – Hajnal L. – Kleisner K. – Kratochvíl Z. – Neubauer Z., „Aut Moses, aut Darwin?“ (Chapter 8). In: Global Perspectives on Science and Religion, Pranab Das (ed.), Templeton Press (USA).
• 2007: Markoš A. – Grygar F. – Kleisner K. – Neubauer Z., „Toward a Darwinian Biosemiotic, Life as Mutual Understanding“ (Chapter 10). In: Introduction to Biosemiotics, Marcello Barbieri (ed.), Springer Verlag (Netherlands). DOI: 10.1007/1-4020-4814-9_10 
• 2005: Motivy krize ve vědě u pozdního Rádla a Husserla. In: Emanuel Rádl - Vědec a filosof, Hermann T. – Markoš A. (eds.), Praha: Oikoymenh.

Překlady
• 2014: Bohr, N.: Světlo a život (Light and Life 1933)
Biologie a atomová fyzika (Biology and Atomic Physics 1937)
Fyzikální věda a problém života (Physical Science and the Problem of Life 1957)
Kvantová fyzika a biologie (Quantum Physics and Biology 1960)
Fyzikální modely a živé organismy (Physical Models and Living Organisms 1961)
Světlo a život znovu (Light and Life Revisited 1962). In: "Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie". Pavel Mervart, Červený Kostelec, s. 313–380.
• 2014: Bohr, N., Fyzikální modely a živé organismy (Physical Models and Living Organisms). In: Československý časopis pro fyziku 2, s. 132-133.
• 2012: Bohr, N., Světlo a život (Light and Life). In: Teorie vědy, Vol. 34, No. 4, Praha, s. 381–390.
• 2011: Heelan, P. A., Po postmoderně: Možnosti hermeneutiky v přírodních vědách (After Post-Modernism: The Scope of Hermeneutics in Natural Science). In: Teorie vědy, Vol. 33, No. 4, Praha, s. 531–560 http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/132/141

Konference a příspěvky
•2016: 3nd Czech-Spanish Colloquium - Conference: University, Science and Freedom, UIB, Palma de Mallorca (Spain), Organized by Research group on modern and contemporary scientific and philosophical thought (F&C), 15.9.- 16.9. Příspěvek: "A few comments to the essence of technology".
•2015: Jazyk a fyzika, kolokvium pořádané FLÚ AV ČR, 30.11. Příspěvěk: "Bohrovo pojetí jazyka".
•2015: V. slovenský filozofický kongres: (Meta)filozofia - prax, Bratislava 21.10. - 23.10. Příspěvek: "Komplementární přístup Nielse Bohra k fenoménu živého. Fenomenologická
interpretace."
•2015: 2nd Czech-Spanish Colloquium - Conference: Thinking University, UIB, Palma de Mallorca (Spain), Organized by Research group on modern and contemporary scientific and philosophical
thought (F&C), 10.9. - 11.9. Příspěvek : "N. Bohr and Phenomenology".
•  2015: Gathering in Biosemiotics, Copenhagen 30 June to 4 July, Aalborg University. Příspěvek (2.7.): "A phenomenological Interpretation of Niels Bohr's complementary Approach to the Phenomenon of the Living and its Application on mechanistic, biosemitic and hermeneutic Description".
• 2015: Medzinárodná vedecká konferencia, 6. - 7. mája - Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Filozofickým ústavom SAV Bratislava, hotel Kráľova Studna. Příspěvek (7.5.): "Bohrova komplementární logika a deskripce fenoménů - fenomenologická interpretace".
• 2014: Konference k 60. narozeninám biologa a filosofa Antona Markoše. Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřFUK Praha. 21. 3. Příspěvek: "Bohrova a Markošova kritika mechanicistického přístupu k fenoménu živého".
• 2013: Konference ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra: Přírodovědné, historické a filosofické kontexty Bohrova díla, Univerzita Pardubice, 24. 9. Organizace konference a příspěvek: "O původu Bohrova komplementárního myšlení". http://nielsbohr.webnode.cz/konference-ke-100-vyroci-bohrova-modelu-atomu/
• 2012: Studentská konference: Niels Bohr jako vědec, filosof a občan, Pardubice, 20. 11.  Organizace konference a zahajovací přednáška: "Niels Bohr jako vědec, občan a filosof". http://nielsbohr.webnode.cz/studentska-konference/
• 2011: Znát nebo neznat? Religionistika a filosofie ve vzdělávání, FF Univerzita Pardubice, 31. 5. Příspěvěk: "Výuka filosofie jako nenápadné odklízení nereflektovaných předpokladů v rámci komplementárního myšlení".
• 2003: Emanuel Rádl – Vědec a filosof, Karolinum – Praha, únor. Příspěvek: "Motivy krize vědy u pozdního Rádla a Husserla".
• 2003: Gatherings in Biosemiotics 3, Copenhagen, červenec. Příspěvek: "Hermeneutic Approach to the Phenomenon of the Living".

Zvané přednášky
• 2016: Vztah mezi fyzikou a filosofií. In: Královehradecká diecéze Církve českoslovesnké husitské, 17.10.
• 2016: Niels Bohr jako komplementární myslitel. In: Science Café - Broumov, 31. 3.
• 2015: Aktuálnost sporu o univerzálie a vědecké entity. In Matematická konference "Tři dny s matematikou". Střední škola automobilní, Ústí nad Orlicí, 5.11.
• 2015: Bohr's framework of complementarity in the light of Husserl's and Heidegger's phenomenology. In: Niels Bohr Institute, Organized by Niels Bohr Archive and co-sponsored by the Royal Danish Embassy in Prague, Kodaň 21.9. https://indico.nbi.ku.dk/conferenceDisplay.py?confId=820
• 2015: Niels Bohr v kontextu fyziky, filosofie a biologie. In: Seminář Výzkumného centra pro teorii a dějiny vědy, KFI FF ZČU, 30.3.
• 2015: Poznámky ke knize o Nielsi Bohrovi a dánskému televiznímu dokumentu z roku 1952. In: Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK, 13.3.
• 2014: Niels Bohr známý a neznámý. In: CTS, 16. 10. Detail a video viz zde: http://www.cts.cuni.cz/index.php?m=43&akce=1187&lang=cs
• 2014: Niels Bohr, jeho život a interdisciplinární způsob myšlení. In: Jednota českých matematiků a fyziků. 27. 3. Univerzita Pardubice.
• 2013: Niels Bohr, jeho život a dílo. In: Filosofické problémy fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, 28. 11.
• 2012: Bohrova idea komplementarity jako epistemologický rámec pro 21. století. In Letní filosofická škola, Dub nad Moravou, 6. 7.
• 2012: Filosoficko-dějinný nástin vzniku kvantové teorie vrcholící v Bohrově rámci komplementarity. In: Science Café Pardubice, Club 29, 12. 6.
• 2012: K roli Wernera Heisenberga v nacistickém Německu. In: Jednota českých matematiků a fyziků. 26. 4. Univerzita Pardubice.

Jiné
Popularizační přednášky pro veřejnost a studenty středních či vysokých škol a studenty univerzity třetího věku FF UPCE, pro Jednotu českých matematiků a fyziků, Science Café, Kavárnu Universitás, Konferenci vědění mladým, Týden vědy a techniky AV ČR, Cestu poznání atd.

Garant
Studentská konference Vědění mladým


Granty
• 2012–2014: Bohrův komplementární přístup k fenoménu živého. Fenomenologická
interpretace. (Grant č. P401/12/P280 GA ČR)
• 2012–2014: Idea univerzity (č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270  OP VK, řešitel PhDr.
Aleš Prázný, Ph.D.). Lektor.
• 2009–2011: Religionistické a filosofické vzdělávací centrum (Grant č.
CZ.1.07/1.3.12/01.0007 OP VK, č. PO2, OP 1.3, řešitelka: Ing. Alena Brožková,
Ph.D.). Lektor.
• 2006-2007: (člen řešitelského týmu) GPSS ID 10012: Body and Calculus in
20th Century Science. Řešitel: doc. RNDr. A. Markoš, CSc.

Zahraniční pobyty

• 2016: Erasmus mobility, Palma de Mallorca (Spain), září (jeden týden).
• 2016: Studijní pobyt, Churchill College - Cambridge, 16. - 20.4.
• 2015: Erasmus mobility, Palma de Mallorca (Spain), září (jeden týden).

• 2014: Visiting Scholar at School of Philosophy, Psychology and Language sciences (sponsor Michela Massimi), The University of Edinburgh, červen.
• 2014: Visiting Scholar at Department of History and Philosophy of Science (sponsor Hasok Chang), Cambridge, únor.
• 2013: Visiting Scholar at Department of History and Philosophy of Science (sponsor Hasok Chang), Cambridge, červen.
• 2012: Erasmus mobility, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filosofická fakulta, katedra filosofie – prosinec (jeden týden).
• 2012: Archiv Nielse Bohra – listopad (jeden týden).
• 2012: LaL Torbay – English Courses – září.
• 2011: Erasmus mobility, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filosofická fakulta, katedra filosofie – prosinec (jeden týden).
• 2010: Archiv Nielse Bohra – září (jeden týden).

Pracovní zkušenosti

• Od 2008: Odborný asistent – Katedra filosofie, Univerzita Pardubice.
• 2001–2012: Středoškolský profesor – Akademické gymnázium v Praze.
• 2001–2002: Vědecký asistent – Katedra humanitních věd, ČVUT Praha.
• 1996 – 2000: Noční vrátný.
• 1989–1995: Přidavač, zedník, obkladač atd.
• 1988-1990: Hokejový rozhodčí


Ocenění a další info:
Viz stránky k Nielsi Bohrovi



Aktuality
Protektorát 1939
17.11.2017

V. Talich - srdcervoucí Má vlast v ND  více »

Vědomí ovlivňuje hmotu
12.11.2017

Experiment na tisících respondentech  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Patočka v dialogu
06.10.2017

Program konference  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku