Dnes je Neděle, 19. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph. D.
e-mail: solcova@flu.cas.cz

Vzdělání

- 2011–2015: doktorandské studium filosofie, FF UP (Ph.D.) Téma disertační práce: Aristotelská východiska Komenského spisu Didactica magna. Pardubice, 2015.

- 1998-2004: TF JČU, teologie a etika (Mgr.)

- 1993-1996: FF UK, andragogika (Bc.)

- 1988-1990: klasická filologie UJEP Brno

Přehled zaměstnání

- od r. 2014 – členka pracovní skupiny grantového projektu centra excelence č. 14-37038G panelu č. P401 Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext, 2014–2018

- od 2017 – řešitelka standardního grantového projektu GA ČR 17-18261S - Politická filosofie v českých zemích v 17. století

Bibliografie

  - Šolcová, Kateřina; Sousedík, S. Hilarius of Leitmeritz. [encyklopedické heslo]. Basel, 2016. E. Dostupný z: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_558-1

- Šolcová, Kateřina; Sousedík, S. Hasištejnský z Lobkovic, Bohuslav. [encyklopedické heslo].  Basel, 2016. E. Dostupný z: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_557-1

- Šolcová, Kateřina; Sousedík, S. Marci, Johannes Marcus. [encyklopedické heslo]. Basel, 2016. E. Dostupný z: <http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_563-1>.

- Aristotelian Principles of Comenius' Didactic. In Marčukova, S.; Mnich, R. (ed.). Poisk garmonii v mire chaosa: Jan Amos Komenskij i sovremennaja filosofija obrazovanija: materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Sankt-Peterburg: Peteršule, 2016, s. 221-230. ISBN 978-5-85902-192-5. [Poisk garmonii v mire chaosa: Jan Amos Komenskij i sovremennaja filosofija obrazovanija, Sankt-Peterburg, 03.06.2015-04.06.2015, RU].

- The History of Salvation or History as Gradual Progress? On Understanding John Amos Comenius' conception of history. In Goris, W.; Meyer, M. A.; Urbánek, V. (ed.). Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden: Springer VS, 2016, s. 209-220. ISBN 978-3-658-08260-4.

 

- Myšlenka přirozenosti umění v díle J. H. Alsteda, dalších protestantských myslitelů jeho doby a J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica. 2015, roč. 45, 93/94, s. 116-127. ISSN 0323-2220.

- Krásná církev v pojetí Jana Karafiáta. In Krása spasí svět, Červený Kostelec: Mervart, 2015, s. 161 – 174. ISBN 978-80-7465-180-9.

- Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Verlag Traugott Bautz, 2014. ISBN 978-3-88309-844-9.

- Cuhrová, N.; Severa, M.; Sousedík, S.; Šolcová, Kateřina. Vojtěch Šanda. O habituální milosti. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2014. 131 s. Studijní texty Centra Aletti, 64. ISBN 978-80-7412-184-5.

- Vztah pojmů ars a natura ve spise Didactica Magna, In Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Červený Kostelec: Mervart, 2014, s. 103-108. ISBN 978-80-7395-703-2; ISBN 978-80-7465-093-2.

- Philosophical Perspective of Humanist Discourse on History: Ars Historica in Patrizi's and Pontano's Dialogues. In Nejeschleba, T.; Blum, R. (ed.). Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance: Proceedings from the Centre for Renaissance Texts conference: 24-26 April 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 89-103. ISBN 978-80-244-4428-4. [Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance, Olomouc, 24.04.2014-26.04.2014, CZ].

- Dmytro Čyževskyj a jeho heidelberská pozůstalost. Studia comeniana et historica, 42 (2012), 87–88, p. 78–94.

Recenze:

Šolcová, Kateřina. [Review]. Acta Comeniana. 2013, roč. 51, č. 27, s. 189-191. ISSN 0231-5955. [Orig.: Comenius, J. A. Johannis Amos Comenii Opera omnia 9/2. Historia Lasitii, Historie Lasitského, Lesnae excidium, Carolo Gustavo votiva acclamatio. Praha: Academia, 2013. 442 s. ISBN 978-80-200-2244-8].

Účast na konferencích

- Jaká krása spasí svět: Mezinárodní kolokvium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (13.–14. 5. 2014). Příspěvek: Krásná církev v pojetí Jana Karafiáta.

- Patrizi – the Philosopher of Renaissance, Olomouc 24.–26. 4. 2014. Příspěvek: Philosophical Perspective of Humanist Discourse on History. Ars historica in Patrizi's and Pontano's Dialogues.

- Comenius Conference, Naarden and Amsterdam, 4.–6. 10 2013. Příspěvek: Comenius´ Understanding of History: Between Bossuet and Voltaire.

- Komenský myslitel harmonie: Pardubice, listopad 2012. Příspěvek: Vztah pojmů ars a natura ve spise Didactica magna.

Recenze prací K. Šolcové

- Beneš, J. (rec.). Šolcová, K. Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Deutsch-Tschechische Ausgabe. Nordhause: Verlag Traugott Bautz BmbH, 2013. [LIBRI NIGRI; Band 26.]. ISBN 978-3-88309-843-2, 978-3-88309-844-9. Listy filologické, 137 (2014), 3–4, p. 377–379.

 

Aktuality
Protektorát 1939
17.11.2017

V. Talich - srdcervoucí Má vlast v ND  více »

Vědomí ovlivňuje hmotu
12.11.2017

Experiment na tisících respondentech  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Patočka v dialogu
06.10.2017

Program konference  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku