Dnes je Čtvrtek, 23. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Mgr. Ondřej KrásaEmail: ondrej.krasa@upce.cz
Telefon: 466 036 167
Kancelář: 10023, budova G
Web:


Odborné zaměření
Antická filosofie a etika – především Platón a skepticismus.

Pracovní zkušenosti
od 2017 – vědecký asistent, Katedra filosofie Univerzity Pardubice (Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka)
od 2017 – projektový manažer, Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka, Univerzita Pardubice
2015 – 2016 – ředitel Nakladatelství Akademie múzický umění v Praze
1/2010-12/2010 – grantový poradce Ústavu filosofie a religionistiky, Univerzita Karlova v Praze
2008 – 2012 – manažer fundraisingu Hospicového občanského sdružení Cesta domů
2007 – 2008 – Vedoucí Knihovny filosofie a religionistiky, Univerzita Karlova

Studium

2010 – doktorské studium filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
2005 – 2008 Mgr. v oboru filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
2001 – 2005 Bc. v oboru filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

Zahraniční pobyty
2/2014 – 6/2014 Staatsbibliothek zu Berlin, Německo
2/2013 – 6/2013 Bibliothèque nationale de France, Francie
9/2005 – 12/2005 Department of Philosophy, University of Glasgow, UK

Publikace
„Relationship of becoming to the third kind“. in Plato’s Timaeus. Připravuje se.
„Sókratés a bohové“. in Platónova Obrana Sókrata. Připravuje se.
„Nutnost a účelnost v Platónově Timaiovi“. Aithér. 2014, roč. VI, č. 11, s. 6–19.
„Štěstí lze dosáhnout jen jakoby náhodou: etická intepretace skepticismu Sexta Empirika“. In Špinka, Š. (et al.). Přístupy k etice I. Praha 2014, s. 119–142.
Ondřej Krása (ed.). Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Cesta domů: Praha, 2010.
„Sladká nevědomost: Sextos Empeirikos o lidském štěstí“. Reflexe. 2009, č. 36, s. 3–22.
„Ontologie a dějinnost: Technická civilizace v kacířských esejích“. in Teze ke Kacířským esejím Jana Patočky, Praha 2007.

Recenze
Broadie, S. Nature and divinity in Plato’s Timaeus. Reflexe. Připravuje se.
Karfík, F. Duše a svět. Auriga. roč. LI, 2009, s. 155–157.
Kalaš, A. Raný pyrrhonismus neboli blažený život bez hodnot?. Reflexe. 2008, roč. 35, s. 89–95.

Granty
2017 – 2022 „Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka“, Projekt č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 OP VVV, člen realizačního týmu.
2013 – 2014 „Příčina světa v dialogu Timaios“ (Vnitřní grant FF UK).
2007 „Skepticismus jako životní postoj: Filosofie Sexta Empeirika“ (Specifický výzkum FF UK).

od 2014 – člen České platónské společnosti
Aktuality
Vánoční večírek katedry
22.11.2017

se koná 20.12. od 18h v Áčku  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku