Dnes je Čtvrtek, 23. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Centrum pro etikuVítejte na dočasných stránkách


Centra pro etiku jako studium hodnoty člověka


Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka bylo založeno v roce 2017 a zabývá se problémy souvisejícími se specifickou hodnotou lidského života a různými podobami (zne)uznání této hodnoty v kontextech osobních i politických. Naším záměrem je vypracovat určité pojetí lidství, jeho povahy a hodnoty a aplikovat je na celé spektrum osobních i politických otázek, včetně otázky přístupu k marginalizovaným skupinám a problémů souvisejících s populismem, nacionalismem, náboženskými konflikty, migrací a proměňující se evropskou identitou.

Úkolem Centra je základní výzkum, který bude formovat a oživovat diskuse o základních hodnotových otázkách, a to jak diskusi ve specializovaném akademickém prostředí, tak diskusi veřejnou. Centrum je integrální součástí filosofické komunity v Pardubicích a svádí dohromady domácí a zahraniční badatele, doktorandy i badatele hostující. Jeho aktivity zahrnují pravidelné semináře, workshopy a konference, i spolupráci s řadou zahraničních partnerů. V rámci Centra funguje veřejně přístupná knihovna důležitých děl z oboru etiky a k přístupnosti textových zdrojů přispěje také plán překladů klíčových textů z angličtiny.


Centrum pro etiku je financováno z grantového projektu č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Aktuality
Vánoční večírek katedry
22.11.2017

se koná 20.12. od 18h v Áčku  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku