Dnes je Neděle, 19. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

prof. PhDr. Radim Palouš, Dr. h. c.


Čestný člen katedry a emeritní profesorCurriculum Vitae:

6. 11. 1924 - 10. 9. 2015.

Absolvoval filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze r. 1948 - obor filosofie (žák prof. Jana Patočky) - rigorosní práce Masarykovo filosofické mládí. Dále absolvoval přírodovědeckou fakultu Vysoké školy pedagogické (obor chemie). Působil jako středoškolský profesor a v roce 1957 obsadil na základě konkursu místo asistenta analytické chemie. V šedesátých letech se postupně mohl vracet k filosofii. Získal titul kandidáta věd (CSc.) a v roce 1967 byl jmenován docentem (habilitační práce: Škola moderního věku) a roku 1990 pak vysokoškolským profesorem.

Účastník a organizátor ilegálních filosofických seminářů a editor samizdatových publikací (např. Nové cesty myšlení). Za svou nonkonformní činnost (od počátku signatářem Charty 77 a v období 1982 - 3 její mluvčí) persekvován. V roce 1989 jedním z organizátorů listopadového převratu. Od ledna 1990 do února 1994 rektorem Karlovy univerzity.

Přednášel na mnoha univerzitách v zahraničí.  Je doktorem honoris causa na univerzitách v řadě evropských zemí, v USA a v Asii.  V roce 1990 obdržel cenu Akademie věd za edici souboru Patočkových komenian. Je nositelem Mezinárodní ceny (Scheidegger Price — Holandsko 1992), čestným členem mnoha organizací doma i v zahraničí, vyznamenán řadou čestných uznání a medailí. V r. 2008 mu byl na Univerzitě Pardubice udělen rektorem čestný doktorát za mimořádný přínos v rozvoji oboru filosofie a filosofie výchovy .

Jako Patočkův žák vychází ve své filosofii z fenomenologie. V rámci celostně zaměřené reflexe staví proti totalismu ontologicky a agathologicky koncipovaný holismus, vyúsťující do filosofie výchovy. Zdůrazňuje homogenitu jednotlivých dějinných věků (byť otevřených různým interpretačním přístupům) rámci příběhu „svět“. Věk po poslední etapě eurověku nazývá světověk. Snaží se sledovat základní filosofické ladění J. A. Komenského v duchu jeho emendace, obracející se k Bohu.


Publikoval přes 300 prací - mezi knižními tituly např. Škola stáří, Čas výchovy, Světověk, Dopisy kmotřenci, Komenského Boží svět, Česká zkušenost, Rokování o roku, Osobnost a komunikace, Totalismus a holismus, Ars Docendi, Dobrodružství pobytu vezdejšího (rozhovory s J. Beránkem) a mnohé další.


Aktuality
Protektorát 1939
17.11.2017

V. Talich - srdcervoucí Má vlast v ND  více »

Vědomí ovlivňuje hmotu
12.11.2017

Experiment na tisících respondentech  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Patočka v dialogu
06.10.2017

Program konference  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku