Dnes je Čtvrtek, 23. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Tutoring


Tutoring pro studenty prvního ročníku


Tutoring je doplněk studia, v rámci něhož starší studenti Mgr. a PhD. studia (tzv. tutoři) pomáhají nově nastoupivším studentům (tzv. tutorčatům) s přechodem na vysokou školu a na vysokoškolský způsob práce. Každý student prvního ročníku si během úvodní schůzky pro prváky vybere jednoho tutora či tutorku, s nimiž bude během prvního semestru v kontaktu. Neformální rámec vztahu mezi tutorem a tutorčetem napomáhá předcházení různým obtížím spojeným se studiem, stejně jako jejich hladšímu překonávání či jejich komunikaci směrem k vyučujícím. Studenti mohou využít zkušenosti starších kolegů a naopak tutoři jsou často schopni porozumět svým mladším kolegům lépe než jejich vyučující. Systém tutoringu doplňuje propedeutické předměty prvního ročníku a spolu s nimi pomáhá překonat rozdíly v dosavadním vzdělání a zkušenostech nastoupivších studentů. Zároveň starším studentům poskytuje možnost vyzkoušet si „pedagogickou“ roli a získat zkušenosti s vedením mladších studentů, kterou mohou využít ve svém následném zaměstnání.

Důležitou součástí tutoringu je pomoc s nácvikem psaní seminárních prací, které tvoří hlavní výstup vysokoškolské práce, s nímž se studenti na středoškolské úrovni seznámí jen výjimečně. Je to dovednost, která se získává praktickým nacvičováním a která vyžaduje osobní konzultace a intenzívní zpětnou vazbu přesahující časové možnosti vyučujícího. Zásady psaní seminárních prací, práce s literaturou a citacemi jsou probírány v rámci příslušného kurzu (FIPR), v němž také vyučující (odborný garant) zadává písemné úkoly vedoucí k jejich nácviku. Tutoři pak hrají roli jakýchsi pedagogických asistentů: zpracované úkoly s tutorčaty individuálně konzultují, poskytují jim zpětnou vazbu a případně doporučí jejich přepsání. Písemných úkolů je zpravidla 4-5 za semestr: 2-3 krátká shrnutí a 2 seminární práce, jedna kratší, druhá delší. Úkoly se týkají filosofických textů, jejichž četba a detailní analýza je součástí kurzu.

Tutoři jsou vybráni katedrou na základě studijních výsledků a zkušeností. Noví tutoři procházejí zaškolením, většina tutorů však již zkušenosti s tutorováním má. Garantující vyučující se s tutory pravidelně schází, diskutuje s nimi vzniklé obtíže a dozírá na vyrovnanost uplatňovaných měřítek.

Tutoři a tutorky pro a. r. 2016/2017:

Iveta Marešová (ivcamaresova@seznam.cz)
Veronika Orendáčová (veronikaorendacova@seznam.cz)
Pavlína Tomášová (st39222@student.upce.cz)

Tutoři a tutorky pro a. r. 2015/2016:

Adriana Bečková
Vojtěch Janů
Aneta Květinová
Ondřej Starý
Jana Stejskalová
Pavlína Stoupová 
Filip Zrno

Tutoři a tutorky pro a. r. 2014/2015:

Adriana Bečková
Daniela Blažková
Milan Cmár
Vojtěch Janů
Ondřej Starý
Jana Stejskalová
Pavlína Stoupová 
Filip Zrno

Tutoři a tutorky pro a. r. 2013/2014:

Milan Cmár
Petra Hanušová
Michaela Poskočilová
Naděžda Ságnerová
Jana Stejskalová
Pavlína Stoupová
Aktuality
Vánoční večírek katedry
22.11.2017

se koná 20.12. od 18h v Áčku  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku