Dnes je Středa, 20. září 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Filosofické časopisy


Filosofický časopis (on-line jen abstrakty), vydává FLÚ AVČR

Reflexe - Filosofický časopis (on-line jen recenze), vydává nakl. OIKOYMENH a FF UKOrganon F - Mezinárodní časopis pro analytickou filosofii (on-line; česko-slovensko-anglický), vydáva FLÚ SAV a FLÚ AVČR

Filosofie dnes - Otevřený časopis pro filosofii a filosofické otázky společenských věd (on-line), vydává Katedra filosofie a společenských věd FF UHK

Pro-fil - internetový časopis pro filosofii (on-line), vydává Katedra filosofie, FF MU

Studia neoaristotelica - Časopis pro analytickou scholastiku (on-line jen abstrakty; od 2012 částečně anglicky), vydává nakl. Editiones Scholasticae a Katedra filosofie a religionistiky FF JČU

Aithér - Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice (on-line), vydává FLÚ AVČR

E-logos - Electronic Journal for Philosophy (on-line; česko-anglický), vydává Katedra filosofie VŠE

Kuděj - Časopis pro kulturní dějiny, vydává Katedra filosofie, FF ZČU

Aluze - Revue pro literaturu, filosofii a jiné (on-line), vydává Katedra bohemistiky FF UP

Aktuality
Najdete nás na Facebooku