Dnes je Čtvrtek, 23. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.


E-mail: kamila.pacovska@upce.cz
Telefon: 466 036 634
Kancelář: 07 023, budova G
Web (English): http://cuni.academia.edu/KamilaPacovskaOdborné zaměření
Současná anglosaská etika (především etika ctností, platónsko-wittgensteinovská etika, morální psychologie, teorie jednání)
Dějiny etiky (Platón, Aristotelés, britský empirismus, Immanuel Kant, Simone Weil)
Povaha racionality (Wittgenstein, metodologie vědy a filosofie)

Studium
2005 – 2013 Ph.D. v oboru filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
1999 – 2005 Mgr. v oboru matematika – filosofie na MFF a FF UK.

Výuka a pedagogická praxe
od 2011 – asistentka (od 2013 odborná asistentka) se zaměřením na etiku a dějiny etických teorií, Katedra filosofie Univerzity Pardubice
2007/2008 – semestrální kurz na ÚFaR FF UK v rámci doktorandského studia

Publikace

Knihy

 • Filosofie lásky a přátelství (eds. T. Hejduk, K. Pacovská),  Nakladatelství Pavel Mervart, Červený kostelec 2016.
 • Love and Its Objects. What Can We Care For? (eds. Ch. Maurer, T. Milligan, K. Pacovská), Palgrave Macmillan 2014.

Články
 • "Platónská tradice v současné anglosaské etice". In: Přístupy k etice III (ed. J. Jirsa et al.), Filosofia, Praha 2016, str. 219-252.
 • "Banker Bulstrode Doesn't Do Wrong Intentionally. A Study of Self-deceptive Wrongdoing". In:  The Journal of Value Inquiry, 50 (1), 2016 (DOI :10.1007/s10790-015-9505-x.)
 • "Bankéř Bulstrode a problém zodpovědnosti a sebeklamu. Odpověď na kritiku Petra Adámka." Reflexe 48, str. 149-161.
 • "Loving Villains: Virtue in Response to Wrongdoing". In: Love and Its Objects. What Can We Care For? (eds. Ch. Maurer, T. Milligan, K. Pacovská), Palgrave Macmillan 2014.
 • Love and Its Objects. What Can We Care For? (eds. Ch. Maurer, T. Milligan, K. Pacovská), Palgrave Macmillan 2014.
 • "Etický význam pojmu lidství. Obrana druhismu v díle B. A. O. Williamse a C. Diamondové". In: Filosofický časopis 6/2014, str. 863-875.
 • „Bankéř Bulstrode nečiní zlo úmyslně. Případ sebeklamného provinění." In: Reflexe 44 (2013), str. 51-78.
 • „Soumrak etiky činu". In: Nomádva 14 (2013).
 • „Morální pravidla před Wittgensteinem a po něm”. In: Filosofie dnes, II (2010), č. 2, str. 59-72.
 • „Why is it Sometimes Easier to Love Rex and Fiffi than to Love Our Adolescent Children?” (spoluautor Christian Maurer) In: S. Hales (ed.), What Philosophy Can Tell You About Your Dog. Chicago: Open Court Publishing 2008.
 • Recenze: V. Kolman (ed.), From Truth to Proof. In: Organon F, XV (2008), č. 1, str. 111-113.
 • „Kritika metaetiky v díle P. Footové a dalších ‘deskriptivistů’”. In: Studia Neoaristotelica: Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii, III (2006), č. 1, str. 62-74.

Překlady
 • Murdoch, I., "Svrchovanost dobra nad ostatními pojmy", in: T. Hejduk, K. Pacovská (eds.), Filosofie lásky a přátelství, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený kostelec 2016, s. 295-318.
 • Gaita, R., "Dobrota přesahující ctnost", in: T. Hejduk, K. Pacovská (eds.), Filosofie lásky a přátelství, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený kostelec 2016, s. 319-329.
 • Weil, S., "Bojujeme za spravedlnost?", in: T. Hejduk, K. Pacovská (eds.), Filosofie lásky a přátelství, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený kostelec 2016, s. 283-293.

Příspěvky na konferencích

 • "Loving Contemplation between Wonder and Judgment?", workshop Love, Forgiveness and Reconciliation, King's College London, 2. září 2016.
 • "Loving Contemplation: Wonder or Judgment?", 5th Colloquium on the Modalities of the Good, Prague, 14-16. července 2016
 • "Remorse and Self-Love" - Love and the Good, Pardubice, 25. září 2015
 • "Loving the Miserable: Murdoch and Weil on the Reality of Others" - Iris Murdoch International Conference, Kingston University, 12. září 2014; Love's Passion: Philosophical Perspectives on Love, University of Hertfordshire, 16. září 2014
 • "Dmitri Karamazov Is Not a Murderer. The Significance of Action", 4th Colloquium on the Modalities of the Good, Praha, 23. července 2014
 • "Skutečnost neštěstí. Weil a Gaita o géniích a světicích" - Umění neštěstí, selhání a utrpení, AV ČR, 6. března 2015
 • „Beauty, Goodness and Love: Simone Weil's interpretation of the Iliad" - Art and Morality, Budapešť, 5. června 2014
 • „Ilias, neboli báseň o lásce. Interpretace Simone Weil" - kolokvium Reflexia Homéra v antické filozofii, Banská Bystrica, 22. listopadu 2013
 • „Loving Villains" - Love and its Objects, Pardubice, 18. července 2013
 • „Problém zodpovědnosti v současné anglosaské etice“ - Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie, Olomouc, 6. října 2011
 • „Loving Villains, Villain Loving“ - Recent Developments in the Philosophy of Love, Université de Fribourg, 30. září 2011
 • „Morální jednání jako epizoda?“ - Čas fysiky a čas etiky, Praha, 25. května 2011
 • „Pravidla v morálním jednání” - Hradecké filosofické dny, Hradec Králové, 23. září 2010
 • „Remorse and the Voluntary” - 2nd Colloquium on the Modalities of the Good, Praha, 4. srpna 2010
 • „Banker Bulstrode: a Study of Permeating Evil” - Colloquium on the Modalities of the Good, Praha, 6. srpna 2009
 • „Banker Bulstrode: Study of a Wrongdoing” - Philosophy and Literature Graduate Conference, University of Warwick, 26. května 2009
 • „Impartiality and Love in Ethics” - Philosopher’s Rally, Varšavská univerzita, 11.- 13. května 2007
 • „Structuralism in the Philosophy of Mathematics” - 15th Annual Conference of Doctoral Students, Univerzita Karlova v Praze, 6. června 2006
 • „Osobní identita a její role v morálním hodnocení” - Konference Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách ČR a SR, České Budějovice, 27. - 29. srpna 2006

Zvané přednášky

"Teorie lásky a past moralismu", Jednota filosofická, Olomouc, 8. 3. 2017
"Joy as Loving Contemplation", Conversation Joy, Love and Hatred, Yale Center for Faith and Culture, 27. –28. května 2016.
"Remorse and Self-Love", Université Fribourg, 20. 10. 2015
"Dmitri Karamazov Is Not a Murderer. The Significance of Action", Welsh Philosophical Society, Gregynog Hall, 2. května 2015
„Ilias, neboli báseň o lásce. Interpretace Simone Weil" - kolokvium Reflexia Homéra v antické filozofii, Banská Bystrica, 22. listopadu 2013
"Wrongdoing Without Intention: Self-deceptive Action", University of Hertfordshire, 27. 2. 2014
"Loving villains", University of Hertfordshire, 27. 2. 2014
"Wrongdoing Without Intention: Self-deceptive Action", University of Leeds, 17. 2. 2014

Granty a stipendia
2016 - 2022 - Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka (grant OP VVV, č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425) - hlavní řešitelka
2013 – 2016 – Filosofické koncepce lásky a přátelství v současné a starořecké filosofii. Grant č. 13-14510S GA ČR, členka řešitelského týmu
září 2012 – Aktion, měsíční stipendium na Universität Wien
2012 – 2014 – Idea univerzity (grant OP VK, Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270) - lektorka
2008 – 2009 Anglo-Czech Educational Fund, roční stipendijní pobyt na University of Edinburgh
2006 – Erasmus, tříměsíční pobyt na University of Glasgow
2006 – 2007 Doktorandské centrum pro logické základy sémantiky a reprezentaci znalostí, členka centra

Organizace konferencí a workshopů
 • Workshop Love, Forgiveness and Reconciliation, King's College London, 2. září 2016 (s Tony Milliganem).
 • Conference: Love and the Good, Zámek Pardubice, 24-26. září 2015 (s Tomášem Hejdukem a Tony Milliganem)
 • Symposium II: Ethical Values and Emotions. Central and Eastern European Ethical Network, Univerzita Palackého, Olomouc, 28-30. května 2015 (s Martinem Cajthamlem a Vlastimilem Vohánkou)
 • Umění neštěstí, selhání a utrpení, AV ČR, 6. března 2015 (s O. Beranem)
Aktuality
Vánoční večírek katedry
22.11.2017

se koná 20.12. od 18h v Áčku  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku