Dnes je Čtvrtek, 23. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Oborová rada

Oborová rada doktorského studia filosofie

Poslední zasedání OR se uskutečnilo 22. 9. 2016.


Interní členové:
Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Horák, CSc. - předseda
doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.
 
Externí členové:
PhDr. Pavel Baran, CSc. - Akademice věd ČR
PhDr. Jiří Beneš - Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc - Filosofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D. - Filosofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
doc. Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D. - TF Univerzita Palackého, Olomouc.
prof. Miloš Havelka, CSc. - Fakulta humanitních studií UK v Praze.
doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D. Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Ing., PhDr. Jiří Chotaš, Ph.D. - Filosofický ústav AV ČR
Ing. Ivan Chvatík, Dr. h. c. - Archiv Jana Patočky
Mgr. Jan Kuneš, Ph.D. - Filosofický ústav AV ČR
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. - Filosofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. - Filosofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
PhDr. Věra Schifferová, CSc. - Filosofický ústav AV ČR
PhD. Vladimír Urbánek, Ph.D. - Filosofický ústav AV ČR
doc. PhDr. Mariana Szapuová, Ph.D. - Filosofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
doc. Mgr. Ulrich Wollner, Ph.D. - FF, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Aktuality
Vánoční večírek katedry
22.11.2017

se koná 20.12. od 18h v Áčku  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku