Dnes je Neděle, 19. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Charakteristika oboruDoktorský obor filosofie je elitním stupněm studia zaměřeného na samostatnou badatelskou práci. Nejde o pouhé pokračování magisterského programu, ale o samostatné vyšší studium, jehož absolvováním se student kvalifikuje pro vědeckou práci v oboru filosofie v domácím i mezinárodním kontextu.

Zásadním výstupem studia je disertační práce, která prokazatelně rozvíjí a obohacuje obor filosofie. Doktorský program však nemá formovat pouze úzce zaměřené specialisty; jakkoli vede k hlubším znalostem v oboru, jde rovněž o rozšiřování celkové myšlenkové orientace.

Východiskem doktorského studia je badatelský projekt, který uchazeč konzultuje s budoucím školitem. Projekt obsahuje jasně formulované téma disertační práce, metodologii jeho zpracování a základní literaturu. Vodítkem doktorského studia je individuální studijní plán, v němž jsou stanoveny jednotlivé kroky studia. Komunikační bází doktorského programu je od počátku intenzivní spolupráce doktoranda se školitelem. Kromě vyučujících katedry filosofie se jako školitelé nabízejí především badatelé z Filosofického ústavu Akademie věd ČR.


Aktuality
Protektorát 1939
17.11.2017

V. Talich - srdcervoucí Má vlast v ND  více »

Vědomí ovlivňuje hmotu
12.11.2017

Experiment na tisících respondentech  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Patočka v dialogu
06.10.2017

Program konference  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku