Dnes je Neděle, 24. září 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Státní závěrečné zkoušky


Státní doktorská zkouška a obhajoba závěrečné práce:

Studium bude v souladu s § 47 výše zmíněného zákona ukončeno státní doktorskou zkouškouobhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti vědy a výzkumu. Ke státní doktorské zkoušce se student přihlašuje na předepsaném formuláři v termínu stanoveném pro daný akademický rok studijním plánem; spolu s přihláškou ke zkoušce odevzdává i rukopis disertační práce ve třech exemplářích v předepsané formální úpravě. Na disertační práci vypracují písemný posudek dva oponenti, z nichž nejméně jeden musí být pracovníkem jiného vysokoškolského nebo akademického pracoviště.

Státní zkoušku tvoří:
1. Obhajoba písemné doktorské práce
2. Komisionální zkouška z těchto okruhů: 
a) Dějiny filosofie
b) Filosofie výchovy a komeniologie
c) Politická filosofie
Aktuality
Žiji se svou minulostí
22.09.2017

Představení knihy o holokaustu  více »

Übergänge
22.09.2017

Natur und Geist in der Klassischen Deutschen Philosophie  více »

Situating the Human
22.09.2017

Pozvánka na konferenci  více »

Nietzschův Zarathustra
22.09.2017

Pozvánka na konferenci  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku