Dnes je Neděle, 19. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Státní závěrečné zkoušky


Předměty SZZk:

  • Dějiny filosofie s ohledem na politické myšlení
  • Fenomenologie
  • Filosofická komeniologie
Obhajoba diplomové práce

Forma zkoušky:

K ústní zkoušce si student připraví 4 témata. Tato témata se nesmí krýt s tématem diplomové práce a musí pokrýt celou škálu předmětů SZZ (tj. v jednom okruhu budou témata dvě, v ostatních po jednom). Téma má být úzce vymezeno a do hloubky nastudováno na základě odborné primární a sekundární literatury, nikoli učebnic a přehledových publikací. Rozmyšlené návrhy, které student konzultoval se zvoleným vyučujícím, předloží ke schválení vedení katedry nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky. Návrhy jednotlivých témat musí obsahovat název, anotaci (cca 1 normostrana) a literaturu, z níž student při rozboru čerpá. Zkušební komise bude ve svém hodnocení přihlížet i ke kvalitě zpracované  literatury (je třeba prokázat orientaci jak v primárním textu, tak v sekundární literatuře, nejlépe i zahraniční).

Student nejpozději 7 dní před obhajobou odevzdá schválená témata (uspořádaná v jedné složce) na sekretariát katedry filosofie.

Zkušební komise vybere jedno, případně dvě z připravených témat, které pak student v cca 10 minutách stručně odprezentuje a případně v diskusi obhájí. Zkouška včetně obhajoby písemné práce trvá 1 hodinu.

UPRAVENÉ ZNĚNÍ ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY platné od LS 2015:

Forma zkoušky:

K ústní zkoušce z filosofie si student připraví 4 problémy – ty se nesmějí krýt s tématem diplomové práce a musí pokrývat alespoň tři různá období ději filosofie. Problémy musejí být úzce vymezeny a náležitě zpracovány z primární i sekundární literatury. Návrhy jednotlivých problémů v rozsahu 2 normostran musejí obsahovat přesný název, strukturovaný výklad a seznam použité literatury. Studenti odevzdají vypracované a zkonzultované návrhy na sekretariát KFI 14 dní před konáním ústní zkoušky. 

Při samotné zkoušce zkušební komise vybere jedno z témat, které student samostatně odprezentuje. Výklad studenta v rozsahu 10 min. musí obsahovat stručné zasazení problému do kontextu myšlení daného filosofa, místo problému v kontextu daného primárního textu, vysvětlení samotného problému, stanovisko alespoň jednoho sekundárního textu, možnosti řešení dané otázky.  V další části student odpoví na otázky zkušební komise k danému problému, příp. k textům, z nichž student vychází.
Aktuality
Protektorát 1939
17.11.2017

V. Talich - srdcervoucí Má vlast v ND  více »

Vědomí ovlivňuje hmotu
12.11.2017

Experiment na tisících respondentech  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Patočka v dialogu
06.10.2017

Program konference  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku