Dnes je Středa, 26. červenec 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Přijímací zkoušky

Požadavky a předměty přijímací zkoušky - navazující magisterské studium


Studijní program: N6101 Filosofie

Studijní obor: Filosofie 6101T004

Forma studia: prezenční

Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr.


Forma a podmínky přijímacího řízení

!NOVÉ! Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v rozsahu 2 – 4 normostran mimo bibliografii.

Přijímací zkouška má charakter pohovoru. Během pohovoru uchazeči ústně představí projekt své diplomové práce a prokáží základní orientaci ve zvoleném tématu. Uchazeči dále předloží přijímací komisi svou bakalářskou práci a přehled studijních výsledků (pokud tyto nejsou na katedře dostupné z předchozího studia).

Způsob hodnocení výsledků

Celkový součet bodů (maximálně 100) určí pořadí uchazečů, z nichž prvních 15 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají 20 a více bodů.
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek

Pokud se uchazeč umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.


Další informace včetně pravidel přijímacího řízení a elektronické přihlášky naleznete zde.


 

Aktuality
Státní zkoušky - Bc. a Mgr.
11.07.2017

Složení komise  více »

Státní zkoušky - Bc.
11.07.2017

Složení komise  více »

Najdete nás na Facebooku