Dnes je Čtvrtek, 23. listopad 2017 | Mapa stránek | Napište nám

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.


E-mail: tomas.hejduk(at)upce.cz
Telefon: 466 036 281
Kancelář: 05 023, budova GNarozen na pomezí Českého ráje a Krkonoš, v letech "obnovování pořádku".

Studia
2007 Ph.D. v oboru filosofie a dějiny přírodních věd. Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav filosofie a přírodních věd, Praha.
2000 Mgr. v oboru filosofie. Karlova Univerzita, Filosofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky

Pedagogická a jiná praxe
od 2007 odborný asistent, Univerzita Pardubice. Katedra religionistiky a filosofie
od 2006 asistent, Univerzita Pardubice, Katedra filosofie
2001-2005 asistent (externě), Univerzita Hradec Králové, Ústav filosofie, politických a společenských věd, vedení přednášek a seminářů „Antická filosofie“ a „Úvod do filosofie“
2000-2008 učitel, Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové, výuka „Základů společenských věd“

Odborná specializace
Kultura, filosofie a náboženství antiky
Česká filosofie
Myšlení 20. a 21. století

Publikace

Monografie
 • Bernard Williams, Na počátku byl čin, Nakl. Pavel Mervart 2011. ISBN 978-80-87378-85-4. Překlad s doslovem. Originál: In the Beginning was the Deed, Princeton University Press 2006. http://www.kosmas.cz/knihy/163178/na-pocatku-byl-cin/
 • Od Eróta k filosofii, Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii, PřF UK a nakladatelství Pavel Mervart, Praha - Červený Kostelec 2007. ISBN 80-86818-50-4, ISSN 1801-5093. http://www.kosmas.cz/knihy/137382/od-erota-k-filosofii/ (recenze: J.Jirsa, Reflexe 34, Oikoymenh, Praha 2008.)

Studie
 • „Sókratova láska a „homérská“ ctižádostivost“, v Reflexia Homéra v antickej filozofii, U. Wollner, J. Cepko (eds.), Vydavatelstvo UMB – Belianum: Banská Bystrica 2014, s. 68-79.
 • „Univerzity a střet všedního s povznášejícím“, v Idea university, Hejduk, T., Chotaš, J., Prázný, A. (eds.), Filosofia: Praha 2014. (v tisku)
 • „What Did Socrates Love?“, v Ch. Maurer, T. Milligan, K. Pacovska, eds., Love and Its Objects, What Can We Care For? Palgrave McMillan, London 2014, s. 56-74.
 • „Realismus a moralismus v díle Emanuela Rádla (Útěcha z filosofie)“, v Filosofický časopis 3/2014, s. 387-402.
 • „Pojetí svobody v díle Bernarda Williamse“, v Tomáš Nejeschleba a kol. Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, ISBN 978-80-7325-331-8; s. 141-158.
 • „Hejdánkova nepolitická politika“, v M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, Acta Universitatis Purkynianae, Ústí nad Labem 2013, s. 297-313.
 • Hejdánek mezi moralismem a realismem, in: Filosofický časopis 2012 /v tisku/
 • Idea university na střední škole, v: Pedagogika, 2012/3, s. 339-345. ISSN 0031-3815.
 • Realismus Bernarda Williamse, v: Filosofický časopis, 2011/2, s. 246-261. ISSN 0015-1831.
 • Bernard Williams and Ancient Greek Tragedy, in: Aither, International Issue, 1 (2010), pp. 139-172. ISSN 1803-7860.
 • Erós sofistés a erós mythoplokos, v: Aither, 3 (2010), s. 71-88. ISSN 1803-7860 (Online)
 • Zvěř a filosofie, živé dárky na keramice ze starověkých Athén, v: Vesmír, roč. 89 (140), č. 2, Praha 2010, pp.118-120. ISSN 0042-4544
 • Owners of wisdom and lovers of wisdom (the definition of religion by its difference not   only from Socrates´ philosophy), in: Pantheon. Religionistický časopis 4 (2009), s. 91-98, ISSN 1803-2443.
 • Patočkova filosofie náboženství, v: Jan Patočka, České dějiny a Evropa, Z Českého ráje a podkrkonoší – supplementum 12, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Semily 2007, s. 50-58. ISBN 978-80-86254-16-6, ISSN 1211-975X.
 • Rádl, Hejdánek a Patočka, aneb sounáležitost filosofie a náboženství, respektive   křesťanství, v: Bubík, T., Prázný, A., Hoffmann, H. (edd.), Náboženství a věda, Pantheon, Religionistické studie, Univerzita Pardubice 2006, s. 161-169. ISBN 80-7194-876-4.
 • Hranice Rádlovy filosofie, v: Hermann, T., Markoš, A. (edd.), Emanuel Rádl – vědec a filosof, Oikoymenh, Praha 2004. ISBN 80-7298-107-2, ISSN 1213-1199.
 • K Rádlově filosofické víře, v: Křesťanská revue LXX, 8/2003, Praha, s. 218-223.

Recenze
 • Erós v antickém Řecku (E. Sanders – Ch. Thumiger – Ch. Carey –N. J. Lowe (eds.): Eros in Ancient Greece. Oxford, Oxford University Press 2013. 349 s.), in Filosofický časopis, roč. 61, 2013/6, s. 933-939.
 • Ingela Nilsson (ed.), Plotting with Eros: Essays on the Poetics of Love and the Erotics of Reading.   Copenhagen:  Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2009. V Bryn Mawr Classical Review 2010.06.31 http://www.bmcreview.org/2010/06/20100631.html
 • Periferie promlouvá, v: Lidové noviny, Orientace, 16. 1. 2010
 • Starořecká pederastie jako výchova k ctnosti, v: Reflexe 36, Oikoymenh: Praha 2009. ISSN 0862-6901.
 • Láska je především imaginace, v: Lidové noviny, Orientace-Knihovna, 17. 5. 2008, s. 23.
 • Lehké našlapování nekonečnem, v: Souvislosti, číslo 1/2007, ročník XVIII., str. 283-286. ISSN 0862-6928.
 • Příběh začíná ztroskotáním, v: Lidové noviny, Orientace, 14. 10. 2006, s. VI.
 • Člověk zrychlený, v: Filosofický časopis (vydává Filosofický ústav AV ČR v Praze), roč. 54/1, 2006, s. 103-108. ISSN 0015-1831.
 • Reality show, která nezná sebe samu, v: Psychologie dnes, roč. XII., č. 1, 2006, s. 2.
 • Po výbuchu infobomby, v: Lidové noviny 5. 3. 2005, s. 14.
 • Filosofie v tandemu, v: Prométheus 24, Hradec Králové 2004, s. 67-71. ISSN 1211-8400.
 • Dějiny sexuality aneb pozdní Foucault, v: Reflexe 26, Oikoymenh 2004. ISSN 0862-6901.
      
Učebnice
 • Úvod do filosofie, Studijní texty pro pedagogy, Univerzita Pardubice 2011. ISBN 978-80-7395-383-6. (projekt ESF CZ.1.07/1.3.12/01.0007) – editor a autor čtyř kapitol
 • Pracovní listy pro pedagogy (Filosofická propedeutika, První filosofové, Postmoderní svět a myšlení, Proměny člověka a filosofie na přelomu věků), Univerzita Pardubice 2010, ISBN 978-80-7395-267-9. (projekt ESF CZ.1.07/1.3.12/01.0007) – editor a autor čtyř kapitol

Redakční práce
Idea university, Hejduk, T., Chotaš, J., Prázný, A. (eds.), Filosofia: Praha 2014.
Aktuality
Vánoční večírek katedry
22.11.2017

se koná 20.12. od 18h v Áčku  více »

studentská konference Think!+
25.10.2017

zasílání abstraktů do 30. listopadu, nově i pro doktorandy  více »

Cyklus přednášek - antika
22.09.2017

Rozpis přednášejících a témat  více »

Najdete nás na Facebooku